Med en reseguide från framtiden hoppas en grupp Lundaforskare inspirera till förändring genom att gestalta en hållbar stad.

– Reseguiden blir ett sätt att berätta om en framtid som annars kan vara svår att föreställa sig, säger Ludwig Bengtsson Sonesson vid Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling.

Rough Planet Notterdam 2045, som reseguiden heter, är baserad på dagens Rotterdam i Holland, med skillnaden att staden är helt fossilfri och att året är 2045. Syftet är att visa hur livet kan te sig i en framtid utan olja, gas och diesel. Där vardagen karaktäriseras av återbruk, återvinning, grön teknik, nya sätt att resa och hållbar matproduktion.

Förhoppningen är att formatet ska inspirera forskare, studenter, aktivister och organisationer till fördjupade diskussioner om vilka omställningar som måste göras för att skapa ett fossilfritt samhälle år 2045.

– Som arbetsmetod är reseguidesformatet jättebra. Du tvingas bli väldigt konkret: varifrån kommer vår mat, hur kommer vi röra oss, hur handlar och reser vi? Man blir varse att framtiden nog kommer vara ganska komplex. Samtidigt blir det också mer tydligt vad jag och andra kan göra för att förändra, säger Ludwig Bengtsson Sonesson i ett pressmeddelande.