Rika skördar i all ära, men ska man utrota hunger i Afrika är det mer effektivt att satsa på handel och infrastruktur än grödor och jordförbättringar. Det är resultaten från en tolvårig studie som korskopplat satellitdata med intervjuer i 56 byar i sex afrikanska länder.

En ny studie från Lunds universitet visar att produktion och avkastning av majs ökar om infrastrukturen fungerar och om afrikanska jordbrukare odlade både för självförsörjning och sålde grödor på marknader. – I bistånds- och utvecklingsarbete finns ett stort fokus på att förbättra utsäde, grödor och jordkvalitet. Detta är viktigt att arbeta vidare med, men man måste också lyfta blicken och se på byarnas relation till omvärlden, säger Göran Djurfeldt, forskare i kulturgeografi och professor emeritus i sociologi vid Lunds universitet och forskningsledare. Frågan om bästa vägen till ett hållbart jordbruk i utvecklingsländer är infekterad. Flera frivilligorganisationer hävdar att bönderna får det sämre när de lockas in i marknadsekonomin av köpmän och multinationella företag. – Dessa debattörer tenderar att romantisera självförsörjningen. Våra resultat visar tvärtom att bönderna står bättre rustade mot exempelvis torka och klimatförändringar om de tjänar pengar och dessutom får sina inkomster från flera håll, säger Göran Djurfeldt, i ett pressmeddelande.