Erfarenheter från bland annat USA, Frankrike och Storbritannien pekar på ökade motsättningar och politisk polarisering mellan boende i städer och på landsbygden. Men så verkar inte vara fallet i Sverige.

I en kommande forskarantologi har forskare med avstamp i rörelserna kring Trump, Brexit och Le Pen samt diskussioner om svensk glesbygdsavfolkning studerat vad som skiljer stad från land i Sverige i dag.

Framförallt visar landsbygdsborna 2019 ett högre missnöje med den svenska demokratin och våra politiker - ett resultat som går i linje med forskning från bland annat USA. De svenska landsbygdsbornas missnöje är dock inte större än det var i slutet av nittiotalet.

Vidare visar boende på landsbygden inte någon lägre tillit till sina medmänniskor, och trots debatt om brist på service syns inget högre missnöje med varken sjukvård eller polis. Det är tydligt att Sverigedemokraterna på senare tid vuxit något mer på landsbygden än i städerna, men på en övergripande nivå har stad och landsbygd faktiskt närmat sig varandra politiskt.

Som ett komplement till antologin släpps även en rapport som sammanfattar ytterligare en kartläggning av hur stad-land-skillnaderna sett ut över tid. De sammantagna resultaten visar att det finns skillnader mellan storstads- och landsbygdsbor, men att dessa skillnader sällan har ökat under de senaste 20 till 30 åren utan är stabila över tid.