11/11 har med sina fyra ettor blivit en hyllning till att vara själv, singlarnas dag i kalendern. Men går det att svara på hur många singlar det egentligen finns i Sverige? 

Tittar vi på europeisk statistik, där de senaste uppgifterna är från 2011, var 27,5 procent av hushållen ensamhushåll medan motsvarande svenska siffra då låg på 36,2 procent. Sverige sticker ut, men det finns fler länder som vårt, till exempel toppade Island listan 2011. Men går det därmed att säga hur många singlar det finns i Sverige?

– Hur många av de ensamboende som har en partner kan vi inte veta, då måste vi fråga. Förra året bodde 60 procent av alla som var 20 år och äldre tillsammans med en person som de var sambo eller gifta med. De övriga 40 procenten bodde antingen ensamma, var ensamstående föräldrar eller bodde tillsammans med sina föräldrar eller kompisar. Dels kan de vara i ett långvarigt förhållande men har av en eller annan anledning valt att inte dela bostad, eller så kan förhållandet vara relativt nytt så att det inte är aktuellt att flytta ihop än, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.

Vi kan alltså inte fastslå exakt hur många som är singlar i Sverige idag - bara konstatera att siffran för ensamboende i landet är relativt hög.

– Många unga flyttar också hemifrån tidigare i dag, och tidigare än i andra länder. Flergenerationsboenden där även äldre ingår är inte heller särskilt vanligt i Sverige, menar Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB, i ett pressmeddelande.