Entreprenörkvinnor har betydligt svårare att få finansiering för sina projekt, visar tidigare forskning. Men det finns knep att ta till för att runda könsstereotypa föreställningar.

Hallå där, Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, som lett den nya studien.

Malin Malmström
Malin Malmström, professor vid LTU. Foto: Tomas Bergman

Vad har ni kommit fram till?
−  Finansiärer bedömer företagande män och kvinnor med olika måttstockar. En man som framhåller risktagande och stark konkurrenskraft får till exempel mer positiva frågor än en kvinna. Frågorna till henne blir av mer hindrande karaktär. Ju fler frågor av denna typ – desto mindre beviljade medel.

Hur väcktes idén till projektet?
−  Vår tidigare forskning visat att företagande kvinnor i snitt får 25 procent av sitt efterfrågade kapital medan männen får över hälften. Det finnas också föreställningar hos riskkapitalister om att kvinnor inte har lika mycket resurser eller vilja att satsa på tillväxt – men när vi granskade nyckeltal hittade vi inga sådana skillnader beroende på om företaget drevs av en kvinna eller man.

Hur har ni gått tillväga?
−  Vi har analyserat riskkapitalisters verkliga beslutssituationer och samlat in data från över 200 situationer där svenska och brittiska entreprenörer som sökt finansiering har utvärderats. I underlaget finns bland annat frågor som finansiärerna under ”pitchmöten” ställt till de män och kvinnor som sökt medel.

Är de kvinnliga entreprenörerna medvetna om detta?
−  Enligt den nya studien är framgångsrika företagande kvinnor medvetna om att de kan behöva hantera stereotypa föreställningar när de söker riskkapital. Det handlar inte om att manipulera situationen, utan om att bemöta och vända negativa föreställningar.

Är det verkligen kvinnors ansvar att lösa problemet?
−  Det är hos finansiärerna som förändringen behöver ske. Men när strukturerna ser ut som de gör så finns det vissa saker som kan förbättra oddsen för kvinnor som söker finansiering via riskkapital. Det handlar om att genderneutralisera så gott det går. Det här är verkligheten som kvinnor som söker finansiering måste förhålla sig till. Genom att vara medveten om hinder och negativa föreställningar går det att navigera runt dem.