Ökade nederbördsmängder ställer nya krav på våra vägar, bland annat för att hålla vatten borta från vägbanorna. Ett större perspektiv på vägteknik behövs för att infrastrukturen ska klara av klimatförändringarna, enligt projektet Smarta gator.

– Ökande mängder regn och även snö innebär större risk för översvämningar. Vi har redan nu sett att våra städer inte kan ta hand om stora regnmängder på en gång utan vattnet blir kvar och innebär fara för människors liv och enorma materiella skador, säger Dina Kuttah, senior forskare på VTI, i ett pressmeddelande.

Hon har tagit fram modeller och förslag till så kallade multifunktionella gator, det vill säga gator som utformas för att fungera väl i en föränderlig värld. Ett av förslagen innebär att dagvatten kan återanvändas genom lagringstankar under gatan.

Även mängden snö förutspås öka inom vissa delar av Sverige och för gator skulle mer utbredd användning av värmeslingor öka tillgängligheten och trafiksäkerheten.

– Jag tror att vi kommer att se mer och mer av forskning inom vägteknik med större perspektiv eftersom det behövs för att infrastrukturen ska klara klimatförändringarna och andra utmaningar.