Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige, för att under 2000-talet öka igen. Överskottet av män på landsbygden är i dag i princip lika stort som 1968, och det finns inga tecken på att utvecklingen kommer vända. Snarare tvärtom.

Förklaringen till genusgapets minskning under 1900-talet var mäns högre dödlighet vilket varit särskilt tydligt på landsbygden. Men från 1980-talet har skillnaderna i dödlighet mellan könen minskat.

– Utbildade personer söker sig till staden, och fler kvinnor än män utbildar sig. Det finns även normer och värderingar bakom att män väljer att stanna kvar på landsbygden. Män tenderar att bo på kvar på landsbygden bara för att de är män. Vi ser vi inga tecken på att dessa normer är på väg att förändras, säger Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia vid Malmö universitet i ett pressmeddelande.

– Utan insatser är överdödlighet hos män är det enda vi kan se som skulle kunna ut jämna ut skillnaderna, säger Peter Karpestam, universitetslektor och nationalekonom som i en ny studie har undersökt de bakomliggande orsakerna till varför män stannar på landsbygden medan kvinnor flyttar till städerna

För att vända utvecklingen föreslår forskarna bland annat att det skapas möjligheter för välutbildade kvinnor att bo kvar på landsbygden genom förbättrade kommunikationer, infrastruktur och fortsatt möjlighet till distansarbete.