Majoriteten av göteborgarna tycker att Göteborg är en bra stad att bo i, visar en ny undersökning. Detta trots att hälften av de svarande inte ser staden som trygg och säker.

Under hösten och vintern 2016 genomförde SOM-institutet, en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet, en undersökning bland boende i Göteborgs kommun. Syftet var bland annat att löpande följa utvecklingen i staden och bland stadens invånare fram till 400-års jubileet 2021.

På en övergripande nivå visar undersökningen att de boende är nöjda med sin stad. Utbudet av restauranger och serveringar samt kultur bedöms som särskilt tilltalande och hela 94 procent anser att Göteborg är en bra stad att bo i. Däremot håller endast 52 procent med om att Göteborg skulle vara en trygg och säker stad.

En stor majoritet av de svarande – 95 procent – är nöjda med sitt nuvarande boende i staden och 75 procent skulle rekommendera andra att flytta till Göteborg. Hälften av de svarande tycker dock att kostnaden för det egna boendet är för hög, och de allra flesta uppfattar att det råder bostadsbrist.

– Var i staden man bor verkar inte påverka hur nöjd man är med Göteborg. Däremot finns det stora skillnader mellan stadsdelarna i andra frågor, som exempelvis regelbunden nyhetskonsumtion, och tillit till människor i det egna boendeområdet, säger statsvetaren Maria Solevid, ansvarig för undersökningen.