Spåren av torkan 2018 lever fortfarande kvar hos många jordbruksföretag. Det går inte att förutsäga hur vädret kommer att bli i sommar, men Jordbruksverket uppger att de har god beredskap för att möta kommande utmaningar.

Efter sommaren 2018, som blev både varmare och torrare än normalt och påverkade jordbruket negativt, gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att analysera konsekvenserna av det extrema vädret och ge förslag på åtgärder inför kommande, liknande perioder.

En slutsats var att god samverkan mellan jordbrukare, branschorganisationer och myndigheter kan dämpa negativa konsekvenser.

– Tillsammans med övriga berörda myndigheter och branschorganisationer förbereder vi oss och samverkar för en god beredskap inför olika situationer som kan uppstå, säger Catrin Molander, chef på beredskapsenheten, i ett pressmeddelande.

Jordbruksverket uppger att de följer läget och har regelbundna avstämningar med berörda myndigheter och branschorganisationer. De följer även läget inom Norden och övriga EU-länder. På jordbruksverket.se uppdateras löpande information om brandrisk, vattenhushållning och torka.