149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

Kemikalier

Kemikalier

Onödigt med kemikalier i friluftskläder

Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier (såsom PFAS) för att stå emot vatten, olja och andra fläckar. En ny studie från Stockholms universitet och University of Leeds visar dock att det är onödigt då de flesta konsumenter endast efterfrågar vattenavvisande material, samtidigt som det finns miljövänligare alternativ.

Kemikalier

Kemiskt innehåll i handeln ska analyseras

Konsumenter har rätt att veta om det finns vissa farliga kemikalier i varor som säljs i handeln. Under året kommer inspektörer från över 60 kommuner i samarbete med Kemikalieinspektionen att kontrollera hur företagen följer reglerna.

Kemikalier

Kemikalier hittade i pesto

I ett test av Råd&Rön innehöll 14 av 15 pesto-sorter oönskade kemikalier.

Lasershow

Kemikalier

Lasershow istället för fyrverkerier

Nyårsafton närmar sig och många kommer fira in det nya året med traditionella fyrverkerier. Men smällarna och de vackra färgerna som fyller himlen kan påverka djurliv och miljön negativt. I år byter Söderhamns kommun därför ut nyårsfyrverkerierna mot en lasershow.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier hittade i julbelysningar

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i julbelysning och andra elektriska juldekorationer. 14 av de 96 granskade produkterna innehöll förbjudna ämnen över gränsvärdena i lagstiftningen.

Kemikalier

Farliga ämnen i elva av femton testade golvmattor

Forskare har testat femton golvmattor som säljs inom EU. Elva av dem innehöll cancerogena och hormonstörande ämnen, som ftalater, PFA-ämnen och bisfenol A. 

Kemikalier

Silver i träningskläder kan skapa miljöproblem

Silver kan användas som bakteriedödare i träningskläder, men läcker när plaggen tvättas. Giftet kan utgöra ett stort hot mot livet på sjö- och havsbotten.

svampprover

Livsstil & konsumtion

Rena kläder med vanlig skogssvamp

Visste du att svampenzym är en given ingrediens i moderna tvättmedel? Nu hoppas forskaren Sara Landvik att svamparna ska få en allt viktigare roll i framtiden.

Kemikalier

Nytt projekt ska minska matsvinn av bär

Forskare ska undersöka om vax från arktiska bär kan användas till nya produkter inom bland annat kosmetik, tandvård och förpackningsmaterial. Bären har en unik kemisk sammansättning som nu ska studeras närmare.

Kemikalier

”Ingen anledning till oro för kemikalier i mensskydd”

Risken för negativa hälsoeffekter från kemikalier i mensskydd är låg, visar en ny rapport från Kemikalieinspektionen.

Kemikalier

Ja till förbud mot farliga ämnen i kläder och skor

EU:s medlemsländer har röstat igenom kommissionens förslag att förbjuda 33 farliga ämnen i skor och textiler som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

En person tar ett blodprov. blodprover har visat att man kan ha upp till 300 olika kemikalier. När de reagerar med varandra får man en så kallad cocktaileffekt.

Kemikalier

Regeringen ska utreda kemikaliers cocktaileffekt

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå strategier för när kemikalier reagerar med varandra, kallat Cocktaileffekten.

Kemikalier

Miljömärkningar går längre än lagstiftning

I en ny rapport från Kemikalieinspektionen dras slutsatsen att miljömärkningar går längre i att begränsa farliga kemikalier än den befintliga lagstiftningen.

Kemikalier

Blodfetter kan påverka kroppens giftnivå

En ny studie visar att hemort, kön, vikt och blodfett påverkar hur mycket miljögifter du har i kroppen.

Kemikalier

Kemikaliesmarta åtgärder i förskolor lönar sig

En ny forskningsrapport visar att det lönar sig att arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går.

Rödbetor

Livsstil & konsumtion

Forskning visar hälsofördelar med ekologisk mat

I en forskningssammanfattning har hälsofördelarna med ekologisk mat utretts. Bland annat lyfts att ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och att ekologisk djuruppfödning använder mindre antibiotika som positiva aspekter.

Kemikalier

Nu undersöks hur giftiga Mälarens bottnar är

Nu pågår en stor undersökning för att kartlägga hur giftiga Mälarens bottnar är. 42 platser från väst till öst i hela Mälaren ska testas.

Kemikalier

Koll på kemikalier med ny app

Just nu pågår arbetet med att ta fram en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter få information om en vara innehåller farliga ämnen och möjlighet att ställa frågor till leverantörerna.

Kemikalier

Kemikalier i konsumentprodukter kartläggs

Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga farliga kemikalier som ingår i konsumentvaror, bland annat ska myndigheten undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.

Kemikalier

”Vi saknar kunskap om de flesta PFAS”

Kemikalieinspektionen och Nordiska kemikaliegruppen (NKG) har jämfört halterna av PFAS som vi känner till i konsumentprodukter med den totala halten av högfluorerade ämnen i konsumentprodukter. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.

Kemikalier

Hur mycket kemikalier tål världen?

"We need to talk about our chemical romance". Det skriver Stockholm Resilience Centre i en artikel där de lyfter dagens kemikalieanvändning som en enorm risk för hälsa och biodiversitet.

lbutikshylla med leksaker

Kemikalier

Så ska problemkemikalier bytas ut snabbare

Nu presenteras utredningen om ett substitutionscentrum för kemikalier. Betänkandet ska bidra till att öka takten i arbetet med att byta ut problemkemikalier i samhället.

Kemikalier

Djurförsök – inte enda sättet att testa kemikalier

I dag finns det gott om alternativ till djurförsök, framför allt för tester av vardagsprodukter och kemikalier. Men för ett genombrott i frågan så krävs att kunskapen sprids och att forskarna vågar släppa sina fördomar.

Biologisk mångfald

Motstånd mot bekämpningsmedel i skogen

Klimatförändringar kan öka mängden insektsangrepp på skogen och forskare har nu undersökt allmänhetens inställning till olika åtgärder för att minska skadorna. Resultaten visar att allmänheten är positiv till varierad skog och negativ till användning av bekämpningsmedel.

Vatten

Historiska synder upp till ytan

Gamla utsläpp från pappers- och massabruk ligger fortfarande och ruvar i botten på Östersjön, i älvar och insjöar. De giftiga ämnena riskerar att läcka ut till omgivningen och forskare klurar nu på vad man kan göra åt de historiska synderna.

Kemikalier

Bly i nio av tolv elektriska leksaker

Kemikalieinspektionens undersökning hittade förbjudna ämnen i elva av 60 leksaker. Det är bland annat bly som förekommer i lödningarna, i de elektriska leksakerna fanns ämnet i nio av tolv varor.

Livsstil & konsumtion

Hon utmanar miljömyter om modeindustrin

Enligt en rykande färsk livscykelanalys är miljöargument om att tvätta kläder vid låga temperaturer eller att köpa oblekta textilier som att sila mygg men svälja kameler. Viktigare är att fokusera på helheten och till exempel fundera på hur vi reser till och från butiken.

Kemikalier

Sexleksaker klarar kemikaliekrav bättre än andra varor

Tidigare studier har visat att dildos och andra sexleksaker ofta innehåller hormonstörande ämnen. Nu visar en färsk undersökning att sexleksaker klarar kemikaliekraven mycket bättre än till exempel barnleksaker.

Livsstil & konsumtion

MiSSE-projektet jagar elaka dammråttor

Varför drabbas katter allt oftare av giftstruma? Kan det vara kemikalier i våra hem som ligger bakom ökningen - och hur kan det i så fall påverka oss människor? Forskningsprojektet Misse har gått till botten med frågorna genom att samla in dammprover från 17 olika hem där det bor både katter och barn.

Kemikalier

Mindre miljögifter i bröstmjölk i Sverige

Andelen organiska gifter i förstföderskors bröstmjölk har minskat under senaste 20 åren. En långtidsstudie visar att Sveriges ansträngningar att minska hälsofarliga kemikalier lyckats.

Vatten

Miljöfarliga fartyg ska saneras

Sjunkna fartyg utanför Sveriges kust riskerar att släppa ut bränsle och gifter i havet. Havs- och vattenmyndigheten ska nu undersöka och kartlägga vraken. Målet är att de med störst risk ska saneras.

Klimat

Koldioxidutsläpp kan bli till användbara kemikalier

Forskare vid Luleå tekniska universitet ska med hjälp av biologiska metoder fånga in koldioxid från stålverkens utsläpp. Syftet är att omvandla utsläppen till produkter som kan komma samhället till nytta.

Kemikalier

Koppling mellan miljögift och småbarnsfeber

Det kan finnas en koppling mellan perfluorerade ämnen i blodet hos gravida och småbarnsfeber. Det visar en ny dansk studie från Syddansk universitet.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i vanliga plastprodukter

Kemikalieinspektionen har analyserat 160 plastprodukter. I nästan var tionde produkt hittades förbjudna kemikalier. Otillåtna ämnen hittades bland annat i en duschslang, en haklapp och en yogamatta.

Kemikalier

KEMI: Användningen av högfluorerade ämnen bör upphöra

Användningen av högfluorerade ämnen, PFAS, som kan förorena miljön bör upphöra på sikt. Det framhåller Kemikalieinspektionen i en delrapport som har överlämnats till regeringen.

Kemikalier

Miljöövervakning missar giftiga kemikalier

Många giftiga kemikalier som inte är förbjudna genom lagstiftning missas helt i miljöövervakningen. Det visar en studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science.

Kemikalier

Nya kemikalier på EUs värstinglista

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över särskilt farliga ämnen som kallas för kandidatförteckningen. I december uppdaterades den med fem nya ämnen.

Kemikalier

Metoden som ska täppa till luckorna i kemikalielagstiftningen

Forskare vid Stockholms universitet anser inte att EU:s reglering av kemikalier är tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljö. I en avhandling föreslås nu en metod för att underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning.

Livsstil & konsumtion

Cancerframkallande ämnen i kläder

Tusentals kemikalier hittades i de 60 plaggen från Svenska och internationella klädkedjor som forskarna från Stockholms Universitet undersökte.

Livsstil & konsumtion

Farliga kemikalier i våra kläder – ett giftigt problem

I textilindustrin används giftiga ämnen som kan påverka djur- och växtlivets DNA. Forskare har hittat ämnena i avloppsvatten, och menar nu att reningskraven bör skärpas.

Kemikalier

Din dildos mörka baksida

Vilka kemikalier innehåller våra sexleksaker? I praktiken är det svårt att veta, för det finns ingen kontroll eller särskilda restriktioner. Två studier har dock visat att sexleksaker kan innehålla upp till 70 procent hormonstörande ftalater.

Kemikalier

Hormonstörare kostar EU över 180 miljarder varje år

Hormonstörande ämnen bidrar väsentligt till fetma och diabetes, och kostar de europeiska länderna minst 180 miljarder kronor varje år. Enligt forskarna bakom studien är siffran försiktigt tilltagen, och resultaten visar behovet av att kontrollera exponeringen för hormonstörande ämnen.

Livsstil & konsumtion

Din hårfärg kan innehålla förbjuda kemikalier

I en granskning på över 1300 produkter för hårfärg har Läkemedelsverket hittat fel på 39 procent av dem. Ofta stämde inte varningstexterna på produkterna, men i en del av produkterna hittades förbjudna kemikalier.

Exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för Parkinsons

Kemikalier

Bekämpningsmedel ökar risken för Parkinsons sjukdom

Exponering för bekämpningsmedel kan fördubbla risken för Parkinsons sjukdom. Det visar en ny forskningsöversikt från Örebro universitet. Störst risk är det för personer som arbetar med frukt och grönt.

Textilfibrer når haven via avloppen när vi tvättar

Vatten

700 ton textilfibrer utspritt längs svenska kusten

Forskare har upptäckt att det finns textilfibrer i de flesta marina djur. Totalt kan det finnas cirka 700 ton textilfibrer utspritt i havet längs den svenska kusten.

Små barn har högre halter bromerade flamskyddsmedel jämfört med deras mammor

Kemikalier

Höga halter av bromerade flamskyddsmedel hos små barn

Små barn har två till tre gånger högre halter av bromerade flamskyddsmedel (BFR) i blodet än sina mammor. Det visar ny avhandling från Stockholms universitet.

Livsstil & konsumtion

Kemikalier och täta hus försämrar inomhusluften

Fler kemikalier i hemmen och ett fuktigare klimat ökar behovet av bra ventilation. Men eftersom vi fått tätare och energisnålare hus har luftomsättningen i bostäderna försämrats.

Kemikalier

Stavmixrar läcker giftiga kemikalier

Åtta av tolv testade stavmixrar avger klorparaffiner vid normal hushållsanvändningen. Det visar ny undersökning från Stockholms universitet.

Miljögifter kan störa minkarnas reproduktion

Kemikalier

Kemikaliecocktail påverkar minkars fortplantning

Vilda minkhannar som har ackumulerat höga halter av vissa miljögifter visar tecken på feminisering, en påverkan på fortplantningssystemet. Det visar ny studie om effekter av hormonstörande ämnen från SLU.

Kemikalier

Plastprodukter innehöll farliga ämnen

I nästan hälften av de plastprodukter som undersöktes av Kemikalieinspektionen hittades farliga ämnen.

Kemikalier

Onormalt höga gifthalter i havsörnars ägg

Miljögifter har återigen dykt upp i havsörnars ägg. Forskarna tror att det är orsaken till varför havsörnarna vid kusten i norra delen av Bottenhavet under flera år inte har några ungar.

Livsstil & konsumtion

Perfluorerade ämnen stör kroppens fettvävnad

Kroppens fettvävnad kan störas av kemiska substanser som finns i vår vardag. I ett antal försök har en forskargrupp vid Stockholms universitet kunnat se att perfluorerade fettsyror, som exempelvis finns i impregnerade textilier och rengöringsmedel, kan aktivera den så kallade bruna fettvävnaden i kroppen.

Kemikalier

Blodprover förorenade med bisfenol A

Tidigare studier som visat höga koncentrationer av bisfenol A i blod kan nu ifrågasättas. Enligt en ny rapport från Livsmedelsverket kan den utrustning som används vid provtagningar lätt förorena blodprover med bisfenol A.

Kemikalier

Ökade halter av miljögifter i uttrar

Koncentrationer av miljögifterna perfluoralkylsyror (PFAA) i levern hos uttrar har stadigt ökat i Sverige under de senaste 40 åren, trots minskade PFAA-utsläpp.

Livsstil & konsumtion

Förändrade blodvärden hos oljesanerare

Oljesanerare kan vara utsatta för ökad risk för hepatit och andra blodsjukdomar, visar forskare i ny studie.

Kemikalier

Straffskatt på vardagsgifter

Regeringen utreder ekonomiska styrmedel för att minska spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen i varor och konsumentprodukter, skriver Annie Lööf och Lena Ek i en debattartikel i Expressen

Vatten

Unik studie kartlägger cocktaileffekten

Vi är omgivna av tusentals kemikalier men vet än så länge ganska lite om vad dessa blandningar kan ha för effekter. Ny forskning försöker hitta kopplingar mellan kemikaliecocktails och effekter på ekosystemen på Sveriges västkust.

Kemikalier

Den giftigaste marken inte alltid den farligaste

Trots höga koncentrationer av giftiga ämnen i marken är sanering inte alltid det bästa alternativet. Forskare undersöker nu nya metoder för att mäta hur pass farliga jordar egentligen är för markens organismer.

Kemikalier

Farliga metaller ska bindas i jorden

Genom att göra metaller som finns i förorenade marker mer stabila kan de bli ett mindre hot mot både miljö och hälsa. Metoden har visat sig fungera i labb, problemet är att ingen entreprenör vågar testa den i praktiken.

Kemikalier

Ny rapport om samhällets oförmåga att ingripa i tid

Okunskap, passivitet och ekonomiska intressen har i flera välkända fall genom historien orsakat miljöförstöring, sjukdom, skador och dödsfall. Europeiska miljöbyrån, EEA, ger nu ut en rapport om samhällets oförmåga att ingripa i tid när tecknen på miljöpåverkan rapporteras.

Kemikalier

Nödvändigt med fokus på både hälsoeffekter och åtgärder

Vetenskapliga rön om riskerna med PCB, flamskyddsmedel och andra miljögifter har varit centrala i svenska framgångar för att få igenom internationella beslut om åtgärder. Motsvarande kunskaper om dagens föroreningar är viktiga i förhandlingar inom EU och på global nivå.

Kemikalier

Företag vinner på att öka kemikaliekollen

Nu har kapitalförvaltarna fått upp ögonen för kemikaliefrågan. Swedbank Robur vill att företag ska ta mer ansvar för innehållet i sina produkter.

Livsstil & konsumtion

Kvinnor och män påverkas olika av miljögifter

Män och kvinnor påverkas olika av miljögifter och ofta är kvinnan det starkare könet. Miljögifterna är i första hand ett hot mot fertilitet, foster och småbarn. Det är några av de slutsatser som framkom när forskningssatsningen ”Miljögifter och könsskillnader” hade sitt slutseminarium den 22 november 2012.

Kemikalier

Tydligt samband mellan miljögifter och folksjukdomar

Uppsalaforskarna Monica och Lars Lind kan visa att det finns ett tydligt samband mellan hormonstörande miljögifter och sjukdomar som fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Sjukdomar som ökar snabbt i antal och som riskerar att göra samhällets sjukvårdskostnader ohanterliga.

Livsstil & konsumtion

Barndomens trauma lade grunden till framgångsrik forskarbana

Monica Lind försökte länge förtränga sin uppväxt i en by som var svårt förorenad av miljögifter. När hon till slut vågade söka förklaringen till barndomens trauman lade hon grunden till en framgångsrik forskarbana inom miljötoxikologi.

Livsstil & konsumtion

Nu kartläggs miljögifternas dolda samhällskostnader

Aktuell forskning försöker nu uppskatta och synliggöra samhällskostnaden för olika miljögifter och kemikalier. Det är ett viktigt verktyg för att kunna argumentera för begränsningar och utfasning av farliga ämnen.

Livsstil & konsumtion

Kadmium knäcker ben och budget

Fyra miljarder kronor per år. Så mycket kostar benbrott orsakade av att vi får i oss för mycket kadmium via maten, visar en ny undersökning från Kemikalieinspektionen.

Livsstil & konsumtion

Kritiskt läge när fortplantningen påverkas

Var sjunde par lyckas idag inte få barn på naturlig väg. Priset vi betalar för den ökade infertiliteten är högt både för de individer som drabbas och för samhället i stort. Och i förlängningen kan utvecklingen bli ett hot mot hela vår överlevnad.

Kemikalier

Så mycket kemikalier sprids i hemmet

Varor och produkter i vår omgivning innehåller mängder av farliga ämnen och är viktiga måltavlor för framtidens kemikaliearbete. Ny svensk forskning kartlägger vilka ämnen som läcker ut från plaster, gummi och textilier och i vilken omfattning.

Livsstil & konsumtion

Utsläpp och miljögifter bidrar till negativ utveckling

Antibiotikaresistens kan uppstå på flera sätt. Joakim Larsson, forskare vid Sahlgrenska akademin, misstänker att förekomsten av metaller och gifter i miljön bidrar till den negativa utvecklingen.