178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

klimatförändringar

Flygplan Debatt

Klimat

”Minskat flygande kräver kunskap om människor”

Vi fortsätter att flyga trots att vi vet att det innebär stora konsekvenser för klimatet. Klimatsatsningar handlar ofta om tekniska eller ekonomiska lösningar, men det är även viktigt att göra något åt glappet mellan kunskap och beteende. Ett närmare utforskande av människan och hennes handlingar kan ge oss central kunskap för den pågående omvandlingen till ett hållbart samhälle, skriver forskare från Södertörns högskola, KTH, Linköpings universitet, VTI och Stockholms universitet.

Klimat

”Medierna kan visa vägen framåt i klimatkrisen”

Vetenskapligt är frågan avgjord och vi har den kunskap som krävs för att agera – nu måste medierna ta nästa steg. Det menar Dagens Nyheters kulturchef Björn Wiman, som ser klimatfrågan som en existentiell angelägenhet. Nu ges ett trettiotal av hans texter om klimatet ut i bokform.

Provtagning av permafrost

Klimat

Vill öka kunskapen om permafrostens betydelse

Forskaren Gustaf Hugelius har vigt sitt arbete åt att samla och sprida kunskap om de arktiska regionerna. Det hårda arbetet har gett effekt. Forskningen är ett viktigt underlag i nästa IPCC-rapport och när Nature nyligen listade elva framstående forskare var Gustaf Hugelius ett självklart namn på listan.

Klimat

Årets sommar 2-3 grader varmare än normalt

Det extrema kan bli normalt. Till sekelskiftet kan somrar som i år vara normala, enligt SMHI.

Klimat

Torkans effekt på livsmedelssektorn ska utredas

Nu har Jordbruksverket fått i uppdrag att analysera sommarens torka. De ska också föreslå åtgärder som kan stärka livsmedelssektorns förmåga att hantera extremt väder i framtiden.

Klimat

Hetare Spanien har inte gett fler värmerelaterade dödsfall

Antalet värmerelaterade dödsfall i Spanien har inte ökat, trots varmare somrar. Det visar en studie där forskare har analyserat data från 47 städer mellan 1980 och 2015.

prästkragar

Klimat

Andra blommor i framtidens midsommarkrans

Nu står midsommar för dörren. Enligt traditionen ska du lägga sju blommor under huvudkudden för att få chansen att drömma om din kommande partner. Förändringar i flora och klimat kan dock påverka vilka blommor som hamnar under framtidens kuddar. Men även våra mattraditioner kan förändras.

Klimat

”Om vi inte agerar nu blir det mycket svårare sen”

Klimatforskaren Kevin Anderson har blivit känd som professorn som inte flyger. Men kanske är kunskapen om koldioxidbudgetar hans viktigaste bidrag till den svenska klimatdebatten.

Flicka på översvämmad väg

Klimat

Så ska kommunernas klimatarbete ta fart

Uppsala, Lomma och Stockholm är några av de kommuner som ligger långt fram i klimatarbetet, men många har inte ens börjat. SMHI lanserar nu en lathund för klimatanpassning, som förhoppningsvis ska råda bot på det.

Susan Solomon

Klimat

Hon löste ozonhålets gåta

På 80-talet var forskaren Susan Solomon med och löste ozonhålets gåta. Forskarnas stora upptäckt ledde till den framgångsrika utfasningen av freoner. Det har gått mer än 30 år sedan dess men hennes forskargärning är fortfarande aktuell. I år belönas hon med det prestigefyllda Crafoordpriset i geovetenskaper.

Vattendroppe från kran

Klimat

Fler magsjuka när klimatet förändras

Det har gått drygt sju år sedan Östersund drabbades av ett stort utbrott av parasiten cryptosporidium. Denna typ av smittspridning via dricksvattnet är ovanligt i Sverige, men med framtida klimatförändringar så går det inte att utesluta att liknande incidenter sker igen.

Barn på avbytarbänk, fotboll

Livsstil & konsumtion

Nästa generation får stå för notan

Kräv att koldioxidutsläppen minskas med 7 procent – så lyder rådet till den yngre generationen – som professor emeritus Staffan Laestadius uppmanar till revolution för att återta sin bestulna framtid.

studerar

Klimat

Förändrat klimat kan påverka skolresultat

Hur ett förändrat klimat påverkar samhället har belysts ur många olika perspektiv tidigare, men nu finns även forskning om hur värme och fukt drabbar elevers skolgång.

Klimat

Årets vårtecken kartlagda

För hundra år sedan startade björkarnas lövsprickning strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång på många platser i Götaland och Svealand. 

Biologisk mångfald

Nu flyttar pingvinerna

Områden i Antarktis värms snabbare än någon annanstans på jorden. Adelie-pingvinerna flyttar nu söderut på Antarktiska halvön.

Kemikalier

”Jag bjuder inte min dotter på fisk”

Över hälften av Sveriges sjöar ligger över WHO:s gränsvärden för kvicksilver. Staffan Åkerblom söker svar.

Klimat

2016 blir det varmaste året hittills

Det är mycket troligt att 2016 blir det varmaste året som har uppmätts, förutspår världsmeteorologiorganisationen WMO. 16 av de 17 varmaste åren har därmed inträffat under 2000-talet.

Klimat

Stilla havs-öar växer trots stigande havsnivå

Det är svårt att veta hur öriken som Marshallöarna i Stilla havet kommer att påverkas av klimatförändringarna. Att öarna kommer att försvinna under havsytan är långtifrån självklart, säger forskare på Stockholm Environment Institute.

Klimat

Skydd mot torka kan minska risken för konflikter

Effekterna av torka kan se olika ut beroende på ett samhälles sårbarhet. I ny studie har forskare vid Uppsala universitet och Fredsforskningsinstitutet i Oslo studerat kopplingen mellan svår torka och förekomsten av väpnade konflikter.

Klimat

Psykologin bakom klimatförnekelse

Trots att det råder stor enighet inom forskarvärlden att klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot livet på jorden finns det fortfarande de som förnekar problemet. Forskare vid Uppsala Universitet har nu undersökt psykologin bakom.

Klimat

Temperaturen kan stiga med sju grader

Den globala genomsnittstemperaturen kan stiga uppemot 3 till 7 grader enligt nya beräkningar för hur mycket koldioxiden kan påverka jordens klimat. Detta enligt en nyligen publicerad artikel i Nature.

Biologisk mångfald

Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald

Klimatförändringarna är inte det största hotet mot biologisk mångfald. Skogsavverkning och jordbruk är ett betydligt större hot, visar en ny studie.

Cyanobakterier

Vatten

Enkelt rädda dricksvattnet från klimatskador

Klimatförändringen innebär att sjöar, som fungerar som dricksvattenreservoarer, blir varmare. Samtidigt ökar mängden organiskt material i vattnet, något som visar sig genom att vattnet blir brunare.

Klimat

Klimathot skapar oväntad allians i Lapplands vildmark

En spontan kopp kaffe blev startskottet för en oväntad allians. För första gången i historien samarbetar forskare i Tarfala med renskötande samer. Tillsammans ska de ta reda på hur klimatförändringarna påverkar Lappland. Och svaren brådskar.

Klimat

Våren kommer tidigare till Sverige

De senaste fem åren har vårtecknen i genomsnitt kommit nästan två veckor tidigare än vad som var normalt för 100 år sedan. Det visar ett projekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet.

Klimat

Mer regn och torka förr visar historisk rekonstruktion

Ny historisk klimatforskning från bland annat Stockholms universitet visar på betydligt större förändringar i nederbörd och torka under tidigare århundraden än under 1900-talet.

Klimat

Fattiga kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringar

Män och kvinnor drabbas olika hårt av klimatförändringar och har inte heller samma möjligheter att anpassa sig till förändrade förutsättningar, enligt UN Women Watch.

Klimat

Finansiella risker ökar när klimatet förändras

I en rapport till regeringen beskriver Finansinspektionen hur klimatförändringar påverkar den finansiella stabiliteten.

Klimat

Pengarna som flyr fossilindustrin

Många aktörer höjer nu sina röster för att hållbarhetstänket ska nå även investeringsportföljerna och flera organisationer och kommuner väljer därför bort fossila investeringar.

Hållbara städer

Synkade kartor ska underlätta byggande i ett förändrat klimat

För att stötta Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning har fem svenska myndigheter samlat information om ras, skred och erosion och presenterat resultatet i ett gemensamt kartunderlag.

Klimat

Sista timmarna på klimatmötet

Trycket höjs nu både för delegaterna inne i förhandlingsrummen i Paris och hos aktivisterna utanför dem. För att få en bild av vad de sista timmarna på klimatmötena innebär har Extrakt intervjuat före detta miljöministern och förhandlaren Lena Ek och Mathias Fridahl, klimatforskare med inriktning på internationell miljöpolitik.

Livsstil & konsumtion

WHO vill minska hälsoriskerna med klimatförändringarna

Inför klimatförhandlingarna i Paris har Världshälsoorganisationen WHO presenterat hur ett antal länder kommer att påverkas hälsomässigt av klimatförändringarna, samt lämnat förslag på hur dessa risker kan minskas.

Klimat

“Klimaträttvisa är min kamp”

Manifestationer är viktiga för vi ska hitta styrka i varandra och känna att vi kan förändra. Det säger Carmen Blanco Valer, en av talarna på manifestationen “Tillsammans för klimatet” i Stockholm den 29 november. Manifestationen är en av 2300 som går av stapeln samtidigt i 170 olika länder där deltagarna vill uppmana beslutsfattare att ta vetenskapen och FN:s klimatpanels rapporter på allvar.

Klimat

Skandinavisk inlandsis bakom urgammal köldknäpp

Nu har klimatforskare löst den sista pusselbiten i ett mysterie från senaste istiden, vilket kan vara viktigt för framtida klimatmodeller.

Klimat

Hallå där, Johan Wirfält…

... chef för Forum/Debatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den 16 november anordnar ni, två veckor innan FN:s stora klimatmöte i Paris, ett samtal mellan vad ni beskriver som två av de främsta rösterna i debatten, författaren Naomi Klein och professor Johan Rockström.

Hållbara städer

Så bygger vi städer som klarar värmeböljor

Vissa regioner kommer att bli allt mer svårbeboeliga när världen blir varmare. Exempelvis kommer Persiska gulfen enligt ny forskning vara obeboelig, men professor Adrian Pitts lyfter smarta lösningar som låter oss bo kvar även i världens varmaste regioner.

Klimat

Extremväder fångat på bild

De 15 bilderna har tagits från vinnarnas galleri i en fototävling om extremväder.

Klimat

Brandsäsonger blir allt längre

Brandsäsongerna blir allt längre, och kommer allt oftare. Det visar ny forskning som undersökt data från 35 år tillbaka i tiden.

Klimat

Savanner viktiga för att lagra koldioxid

Savanner och torra buskmarker spelar en avgörande roll i det globala koldioxidupptaget, visar ny forskning från Lunds universitet.

Klimat

Mänskliga utsläpp påverkar mer än tinande permafrost

Permafrosten tinar långsammare och påverkar den globala uppvärmningen mindre än vad forskare tidigare trott.

Klimat

Bottenrekord för arktiska havsisar

Den arktiska isens utbredning satte ett nytt minimum rekord under den gångna vintern. Det visar satellitövervakning från amerikanska forskare.

Klimat

Bättre tillväxt, bättre klimat

Det är möjligt att kombinera en långsiktig ekonomisk tillväxt och samtidigt reducera risken för omfattande klimatförändringar.

Subtropiska fiskar söker sig norrut

Vatten

Många fiskarter söker sig norrut

Sardiner, ansjovis och makrill spelar en avgörande roll i de marina ekosystemen, och har även ett högt kommersiellt värde. Men uppvärmningen av haven gör att många av dessa fiskarter lämnar sig sina hav och istället söker sig norrut, visar ny europeisk studie.

Svenska fjärilar vaknar allt tidigare

Klimat

Svenska fjärilar vaknar allt tidigare

Svenska dagfjärilar som övervintrar vaknar nu tidigare på våren jämfört med för 20 år sedan. Det kan leda till att färre fjärilar överlever.

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

Klimat

Varmare temperaturer kan störa viktig isbildning

Is och vinteröversvämningar är naturliga störningar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan dock leda till att störningarna försvinner vilket kan ge färre arter. Det visar ny avhandling från Umeå universitet.

Vatten

Dubbelt hot mot viktig insjöfisk

Klimatförändringarna har slagit hårt mot storrödingen, det allt varmare vintrarna har nämligen gjort det svårare för både nykläckta yngel och större fiskar att hitta föda. Det visar ny studie från SLU.

Klimat

Det rekordvarma vädret

Det finns inte mycket annat än klimatförändringar att skylla värmen på.
Det säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI, angående att 2014 blev det varmaste året i Sverige sedan mätningarna startade 1864.

Fyra av nio planetära gränser har överskridits

Biologisk mångfald

Fyra av nio planetära gränser överskrids

Fyra av de nio planetära gränserna överskrids nu enligt nya rön. Forskarna menar att detta beror på att vi människor har en allt större påverkan på klimat och miljö, något som tär hårt på jordens resurser.

isbjörnar flyttar när isen i Arktis smälter

Klimat

Isbjörnar flyttar till issäkra platser

Isbjörnar flyttar till mer issäkra platser i takt med att isarna runt Nordpolen smälter, visar ny studie.

Klimat

”Demokratin har svårt att hantera klimathotet”

Det är svårt för ett demokratiskt samhälle att enas om en uppoffring i dag för att vinna en kollektiv men oviss fördel långt in i framtiden.
Den grundläggande orsaken är att människor tänker kortsiktigt. Eller för att uttrycka det mer exakt: de flesta motsätter sig åtgärder därför att det är dyrare på kort sikt att lösa världens långsiktiga klimatproblem än att inte lösa dem.
Det skriver Jørgen Randers, en av författarna till numera klassiska boken "The Limits To Growth" (1972) och professor i klimatstrategi vid Handelshögskolan i Oslo, i en exklusiv debattartikel för Extrakt.

Forskare har hittat höga koncentrationer av koldioxid i fjällbäckar. Nu vill man ta reda på källan till kolet för att få en bättre bild av hela landskapets koldioxidutsläpp.

Klimat

Höga halter av koldioxid i fjällbäckar förbryllar forskare

Forskare i Arktis är förbryllade. Under senare år har man uppmätt väldigt höga koncentrationer av koldioxid och löst organiskt material i fjällbäckar. Ett svenskt projekt ska nu försöka ta reda på var kolet kommer ifrån och därigenom kunna bidra till bättre globala klimatmodeller.

Klimat

Havsnivån stiger snabbt runt Sverige

Havsnivån runt de svenska kusterna har under de två senaste decennierna stigit rekordsnabbt. Sveriges havsnivå har höjts med 4.1 millimeter per år vilket är 28 procent mer än det globala snittet.

Klimat

Högre koldioxidhalt ger längre växtsäsonger

En ökad halt koldioxid i atmosfären kan förlänga växtsäsongen för många växter.

Skog

Nya utmaningar fäller gamla sanningar om skogen

Skogens framtid stakas ut av faktorer som ligger utanför den traditionella skogssektorn. Större frågor som klimatförändringar, befolkningstillväxt och energisituationen kommer att få allt större inflytande. Det kräver att skogsnäringen bryter invanda mönster, skriver Erik Westholm, som har studerat den svenska skogens framtid.

Klimat

FN:s klimatpanel: Det är bråttom

Det går fortfarande att nå tvågradersmålet. Men då krävs snabba och kraftiga utsläppsminskningar. Det är budskapet i FN:s klimatrapport som presenterades på söndagen.

Klimat

Tinande Arktis möter oviss framtid

Efter tre års arbete har det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Mistra Arctic Futures gått i mål. Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa morgondagens makthavare att fatta klokare beslut kring en av världens känsligaste miljöer – Arktis.

Vatten

Nya sjukdomar drabbar djurlivet i Arktis

Flera djurarter längs med Alaskas kuster har drabbats av nya sjukdomar. Hos sälar har exempelvis hudförändringar, blödande sår och kala fläckar i pälsen observerats.

Klimat

Renar kan påverka kolbalansen i tundran

Renbete kan ha stor betydelse för kolbalansen i tundran. I områden där renar inte betat blev upptaget av kol i marken mindre effektiv när temperaturen ökade. Det visar forskning från Umeå universitet och Lapplands universitet i Finland.

Klimat

Metan-producerande mikrob ”blommar” i tinande permafrost

En ny metan-producerande mikrob som upptäckts i smältande permafrost kan användas för att mäta ”klimathälsan” i frusna myrar.

Vatten

Östersjöns mikroorganismer kartlagda

Ett internationellt forskningsprojekt har kartlagt generna hos Östersjöns virus, bakterier och plankton. Kunskapen ska leda till en bättre förvaltning av det utsatta brackvattenhavet.

Vatten

Syrenivåerna i havet sjunker

I sin senaste rapport konstaterar FNs klimatpanel IPCC att syrenivåerna sjunkit i de flesta oceaner. När havsytan värms upp så bildas det skikt mot kallare lager under. Vattnet blandar sig sämre och syret från luften förs därför inte ner till djuphaven. En annan orsak är även att varmt vatten inte kan hålla lika mycket syre som kallt vatten.

Vatten

EU-projekt undersöker hur skaldjuren klarar klimatförändringar

Skaldjur, så som ostron, blåmusslor och pilgrimsmusslor kan i framtiden bli en mycket ovanlig syn i våra mataffärer i takt med att klimatförändringarna gör våra hav varmare och surare. EU satsar nu 3,6 miljoner euro på programmet CACHE för att få mer kunskap om klimatförändringarnas konsekvenser.

Klimat

Klimatförändringarna skapar nya fattiga

Nästa rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, ska egentligen inte publiceras förrän nästa år men ett utkast har redan läckt ut.

Livsstil & konsumtion

Klimatförändringarna leder till fler dödsfall i Sverige

De pågående klimatförändringarna orsakar inte bara en allmän temperaturökning utan också tätare, längre och intensivare värmeböljor.

Mat & jordbruk

Hur ska världens jordbruk klara framtidens torka?

Torka är en utmaning för jordbruket i stora delar av världen och den utmaningen kommer att bli allt större under de kommande decennierna.

Vatten

Klimatförändring ger varmare fjällsjöar

Miljöövervakning i arktiska områden visar att klimatförändringar påverkar flera av de svenska fjällsjöarna, bland annat genom högre vattentemperaturer.

Vatten

Forskare slår larm om världens hav

Världens hav håller på att förstöras snabbt. Det varnar IPSO för i en ny rapport.

Klimat

Klimatrapporten är klar – nu måste allmänheten ta över

FN:s klimatpanel har gett kunskapsunderlaget. Nu är det upp till allmänheten att påverka världens regeringar att fatta rätt beslut. Det budskapet gav IPCC vid ett stort seminarium för allmänheten i Kulturhuset.

Klimat

IPCC: Stora utsläppsminskningar krävs för att begränsa klimatförändringarna

Det råder inga tvivel om att klimatet blir varmare och att det till största delen är människans påverkan som ligger bakom. Det slog FN:s klimatpanel IPCC fast med ännu större tyngd än tidigare, när den första delen av deras femte stora rapport, AR5, presenterades i Stockholm.

Vatten

Skogarnas insjöar stor växthusgaskälla

Under ytan på insjöns bruna vatten pågår en brakfest i det tysta. Här tuggar nämligen biljarder små bakterier i sig döda växtpartiklar från omgivande skogar. Nu visar forskning att det under denna måltid bildas stora mängder koldioxid, en upptäckt som kan vara av betydelse för framtidens klimatmodeller.