Torka är en utmaning för jordbruket i stora delar av världen och den utmaningen kommer att bli allt större under de kommande decennierna.

Klimatförändringarna kommer sannolikt att medföra tätare perioder av svår torka. För livsmedelsförsörjningen av en växande befolkning kan det bli ödesdigert. Därför behövs ett hållbart jordbruk med effektivt vattenutnyttjande och minskad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel skriver Nature Outlook i sitt senaste nummer.

Läs mer här (www.nature.com)