178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

jordbruk

Mat & jordbruk

Ny forskning ifrågasätter ideal om självhushåll i Afrika

Rika skördar i all ära, men ska man utrota hunger i Afrika är det mer effektivt att satsa på handel och infrastruktur än grödor och jordförbättringar. Det är resultaten från en tolvårig studie som korskopplat satellitdata med intervjuer i 56 byar i sex afrikanska länder.

Bönder på väg till risfält

Mat & jordbruk

Kampen om marken hårdnar söder om Sahara

Bara en liten andel av den mark i de afrikanska områdena söder om Sahara, som förvärvats genom landgrabbing, används till livsmedelsodling. Bristen på mark och vatten drabbar byborna hårt och hotet från klimatförändringar riskerar att förvärra situationen. På flera sätt.

Lupinbönor

Mat & jordbruk

”Vi behöver använda de bönor och ärtor vi har”

Sojabönan är ett vanligt inslag på den vegetariska och veganska marknaden i Sverige. Men produktionen av bönan är förknippad med en del miljöproblem. Forskare riktar nu blickarna mot lupin – en likvärdig böna som går att odla i Sverige.

Mat & jordbruk

Så mättar vi 10 miljarder människor år 2050

Mestadels växtbaserad kost, halvering av matsvinn och radikalt förbättrade jordbruksmetoder. Det är svaret på hur vi hållbart och hälsosamt kan föda 10 miljarder människor år 2050, enligt en ny studie från forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre.

Mat & jordbruk

Bekämpningsmedel kan sänka immunförsvaret hos bin

Ny forskning visar att ogräsmedlet glyfosat försämrar immunförsvaret hos bin.

Mat & jordbruk

Bevisat effektiva sätt att minska rovdjursangrepp

Forskare har undersökt vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska rovdjursangrepp på tamboskap.

Mat & jordbruk

Äta veganskt det ”enskilt största” du kan göra för miljön

Enligt en ny studie är att äta växtbaserad kost, att undvika kött och mejerier, det sannolikt "enskilt största" du kan göra för att minska din miljöpåverkan.

Mat & jordbruk

Ny vision om framtidens matproduktion

EASAC, de europeiska vetenskapsakademierna, har släppt en rapport om hur vi kan försörja världens ökande befolkning. Minskad köttkonsumtion, mer mat från havet och användning av genteknik är tre av lösningarna som lyfts.

Mat & jordbruk

Dålig kunskap om jordbrukets sårbarhet

Det finns kunskapsluckor om jordbrukets sårbart inför framtida klimatförändringar och metoderna för att bedöma sårbarhet behöver utvecklas. Det visar en avhandling från Linköpings universitet.

sånglärka

Biologisk mångfald

Lärkor räddas av rutor

Så här års brukar sånglärkan vara ett säkert vårtecken. Men lärkdrillen hotas av en utveckling med allt större sädesfält och tätt växande grödor. Kanske kan små osådda ”lärkrutor” på åkern skapa den variation som fågeln behöver?

Mat & jordbruk

Nanomaterial kan fungera som växtskyddsmedel

Vissa nanomaterial kan passa för växtskydd genom att förbättra biologisk bekämpning av svartfläcksjuka på raps och kål. Dessutom kan det öka växters stresstolerans vid torka, visar forskning från SLU.

Mat & jordbruk

EU:s jordbruksstöd slår fel

En rapport från Lunds universitet visar att EU:s direktstöd kan vara negativt för såväl konkurrenskraft som miljö.

Rödbetor

Livsstil & konsumtion

Forskning visar hälsofördelar med ekologisk mat

I en forskningssammanfattning har hälsofördelarna med ekologisk mat utretts. Bland annat lyfts att ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och att ekologisk djuruppfödning använder mindre antibiotika som positiva aspekter.

Mat & jordbruk

Framtidens traktorer självkörande och eldrivna

Forskningsinstitutet Rise har undersökt hur självkörande elmaskiner kan användas i jordbruket och kommit fram till att man kan spara in på både kostnader och klimatutsläpp.

Mat & jordbruk

Här är metoderna som ger störst skörd

Forskare från SLU har undersökt vilka metoder som ger störst skörd när man odlar korn - i verkligheten. De jämförde en mängd faktorer för att ringa in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse för en större skörd.

Mat & jordbruk

Nobelprisforskning ger kunskap om jord- och skogsbruk

Årets Nobelprisvinnare i fysiologi eller medicin har tittat närmare på den så kallade cirkadiska rytmen, dygnsrytmen för levande organismer. Resultatet har även bäring på andra vetenskapliga ämnen som botanik och kan bland annat ge svar på hur jord- och skogsbruket kan öka sin avkastning.

Livsstil & konsumtion

Antibiotika som ges till djur väntas öka med 50 procent till 2030

Om inte nya policys implementeras väntas mängden antibiotika som ges till djur i livsmedelsproduktionen väntas öka med 52 procent till 2030. Det visar en studie av forskare vid ETH Zürich, Princeton och Cambridge.

Mat & jordbruk

Färre men större svenska jordbruksföretag

Antalet svenska jordbruksföretag fortsätter att sjunka. Även arealen åkermark minskar, men inte i lika stor omfattning, vilket beror på att företagen har blivit större.

Mat & jordbruk

Kubas hållbara jordbruk – påtvingad omställning

Kuba är idag världsledande när det gäller ekologiskt jordbruk och stadsodling. Landet lyfts av FN-organet FAO som ett exempel på hur nationer kan ställa om till ett mer kemikalie- och fossilfritt jordbruk, men bakom omställningen ligger svåra ekonomiska utmaningar.

Biologisk mångfald

Spindlar – köttätare med stor aptit

Världens spindlar äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter under ett år. Spindlarnas val av föda håller ner mängden skadeinsekter, men även spridningen av vissa sjukdomar.

Livsstil & konsumtion

Forskare: Ekologisk produktion bättre för hälsan

Europeiska forskare har kommit fram till att ekologiska produktionsmetoder ger hälsofördelar. Experterna betonar att exponeringen av kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande och behöver kontrolleras bättre.

Mat & jordbruk

Julens guld odlas i Staffanstorp

Det började som en vild chansning. Men efter ett år kan Silvia Mutlu i skånska Staffanstorp konstatera att det går alldeles utmärkt att odla saffran i Sverige. Nu hoppas hon kunna öppna en gårdsbutik för att sälja den eftertraktade kryddan.

Mat & jordbruk

Lantbrukare inte redo för nationell krissituation

Vad händer i en kris- eller krigssituation när den mat som ligger på butikshyllorna och rullar på vägarna tar slut? Vilka resurser finns på lantbruken runt om i landet? Camilla Eriksson, forskare vid SLU, har ställt frågorna till 20 svenska lantbrukare.

Mat & jordbruk

Gödselfrågan som inte går att skita i

Räcker vårt gödsel om vi både ska minska djuruppfödning och användning av konstgödsel? Svaret är sannolikt ja – om vi odlar mer fleråriga växter som binder näring bättre och flyttar djur från södra Sverige till Mälardalen.

Biologisk mångfald

Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald

Klimatförändringarna är inte det största hotet mot biologisk mångfald. Skogsavverkning och jordbruk är ett betydligt större hot, visar en ny studie.

Klimat

Fattiga kvinnor drabbas hårdast av klimatförändringar

Män och kvinnor drabbas olika hårt av klimatförändringar och har inte heller samma möjligheter att anpassa sig till förändrade förutsättningar, enligt UN Women Watch.

Mat & jordbruk

57 olika bekämpningsmedel hittade i honungsbin

I en ny studie hittades 57 olika bekämpningsmedel i Europeiska honungsbin. Genom en ny metod för att upptäcka gifter i bin hoppas forskarna kunna förstå bidöden - och hitta strategier för att rädda dem.

Biologisk mångfald

Rätt växter kan ersätta bekämpningsmedel

Studier i tre asiatiska länder visar att användningen av bekämpningsmedel vid risfält kunde minskas med upp till 70 procent om fälten omringas av växter som uppskattas av fiender till skadegörare.

Mat & jordbruk

Gammal våtmark passar lyxig svampsort

Lyxig ostronskivling odlad på en bädd av vass och kaveldun – snart i en tom lada nära dig? Mikrobiologen Malin Hultberg vid SLU Alnarp vill göra svampodling till en del av en hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Mat & jordbruk

Politiken och den heliga kon

Den ökande köttkonsumtionen lyfts allt oftare som ett miljöproblem som behöver hanteras. Men hur svarar politiken? Läs första delen av Extrakts tema om hur köttkonsumtionen påverkar miljön - och hur samhället svarar.

Mat & jordbruk

Svensk sojaodling på framväxt

Nu satsar JTI och SLU på att ta fram sorter av edamame-bönor som passar svenskt klimat.

Biologisk mångfald

Fokus på våra hotade matjordar i ny FN-rapport

Världens matjordar är hotade enligt en rapport som publicerades på Världsjorddagen. Forskarna föreslår bland annat att fler jordbruk minskar jordbearbetningen och inför mer varierade grödor som lösning.

Industri & Energi

Ny småskalig biogasteknik testas i Skaraborg

Forskarna vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik hoppas på sikt ge landsbygden bättre möjligheter att tanka biogas och testar därför en ny teknik som kan uppgradera gasen i anslutning till mindre gårdsanläggningar.

Industri & Energi

Tio miljöteknikprojekt som kan förbättra världen

Forskningsrådet Formas har nyligen gett ut en katalog som samlar 160 miljöteknikprojekt. Extrakt har valt ut tio som fångat vårt öga extra mycket.

Biologisk mångfald

Gården som sålde plogen – och förbättrade jorden

FN uppmanar fler lantbrukare att bearbeta jorden mindre och istället ta hjälp av jordens svampar, bakterier och maskar. Josef Appell på Gårstånga Nygård i Skåne antog utmaningen och lyckades samtidigt minska sina dieselkostnader till en tredjedel.

Mat & jordbruk

Lovande utsikter för ett mer hållbart jordbruk

Mindre dieselutsläpp, större skördar, mindre bekämpningsmedel och mindre näringsläckage lovar den nya tekniken, enligt en undersökning av JTI.

Mat & jordbruk

Jordbruksmarken som blir till asfalt

Klimatförändringar och en växande befolkning kräver enligt forskaren Christel Cederberg att den svenska jordbruksmaken bevaras, då den kommer att behövas för matproduktion framöver. Samtidigt förstörs mycket av marken när städer och tätorter breder ut sig.

Mat & jordbruk

Lättare traktorer kan minska utsläppen från jordbruket

Hälften av energin som används direkt i jordbruket går till drivmedel i traktorer och arbetsmaskiner. Genom ny teknik och lättare vagnar skulle det gå att spara minst 20 procent drivmedel, enligt ny forskning.

Mat & jordbruk

Fattigdom i skuggan av kakaoodlingarna

Fattigdomen bland kakaoodlare hindrar en hållbar produktion och hotar tillgången på kakao. Utbildning och pengar behövs för att inte klimatförändringarna ska förstöra de känsliga träden. Insatserna har ökat, men mycket mer behöver göras.

Vatten

Upplysta bönder kan ge friskare hav

Bönder som lär sig gödsla på ett effektivt sätt minskar sitt kväveläckage och får bättre skördar. Det visar en utvärdering som AgriFoods Economics Centre gjort av programmet ”Greppa näringen”.

marknära ozon ger minskade skördar

Klimat

Ozonskador kostar svenska jordbrukare 900 miljoner

Marknära ozon skadar viktiga grödor så som vete och potatis. Skadorna skulle kunna undvikas om utsläppen av växthusgaser minskar. Det visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Åkermark

Mat & jordbruk

Salt förstör värdefull odlingsmark

Höga salthalter hotar över 20 procent av världens odlingsmarker visar nya studier. Forskare föreslår genmodifierade grödor som en lösning på problemet.

Klimat

Mikroorganismer kan avgöra jordbrukets klimatpåverkan

Forskare har upptäckt en grupp mikroorganismer som är specialiserade på att konsumera lustgas. Det gör att utsläppen av den kraftiga växthusgasen är mindre än väntat från vissa åkermarker.

Mat & jordbruk

”Lagstiftning stigmatiserar ofarliga GMO-grödor”

All tillgänglig forskning visar att det inte är förädlingsmetoden som avgör en grödas påverkan på människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön. Trots detta ställs fortsatt omfattande krav på riskanalyser av GM-grödor medan motsvarande krav helt saknas för konventionellt förädlade grödor. Det är hög tid att reformera EU:s biosäkerhetslagstiftning och införa en teknikneutral lagstiftning som reglerar slutprodukten istället för, som idag, förädlingsmetoden. Det skriver Jens Sundström, docent och samverkanslektor vid SLU.

Mat & jordbruk

En enorm omvandling – i det tysta

En jättelik strukturomvandling sker inom svenskt jordbruk. Det som var tio gårdar för tjugo år sedan är idag en enda stor gård. Blandjordbruken försvinner och specialiseringen ökar. Samtidigt läggs många jordbruk ner helt och hållet.

Mat & jordbruk

Bönderna som går emot strömmen

Svenska gårdar läggs ner i rask takt, och de som är kvar blir allt större. Men samtidigt som en stor strukturomvandling pågår inom svenskt jordbruk, ser forskarna en annan trend: många bönder har vanliga lönearbeten och sköter gården vid sidan av.

Mat & jordbruk

Ekologiskt eller inte – odlingssättet lämnar spår

Det är inte bara till det yttre som ekologiskt och konventionellt odlade grödor ser olika ut. Ny forskning visar att även innehållet skiljer sig.
– Ekologiska grönsaker har ett högre pris, och det finns ett incitament för fusk. Det här kan vara ett sätt att bekräfta att en gröda, som utges för att vara ekologisk, faktiskt är det, säger Axel Mie, forskare vid Karolinska Institutet.

Klimat

”Snävt synsätt i svensk klimatanpassning”

Det globala handelssystemet gör att effekter av klimatförändringen överförs mellan olika platser, men de anpassningsstrategier vi tar fram i Sverige idag är fortfarande väldigt lokala. De menar Henrik Carlsen, forskare vid SEI, som efterlyser ett mer globalt perspektiv även för klimatanpassningen.

Biologisk mångfald

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

Ekologisk odling ger i genomsnitt drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visas i en ny studie i tidskriften Journal of Applied Ecology där forskare från SLU i Uppsala och Oxford i England gick igenom data från de senaste 30 årens studier.

Mat & jordbruk

Stort svinn inom det svenska jordbruket

400 000 ton av det som skulle ha blivit mat lämnar aldrig gårdarna. Det visar en nordisk studie ledd av Jordbruksverket.

Ett bi vilar på ett räcke över motorvägen

Hållbara städer

De bygger en stad för humlor och bin

Hur kan vi få humlor och andra pollinerare att trivas mitt i stan? Frågan kan verka märklig, men i ett framtidsperspektiv handlar det om hur vi ska få mat på bordet.

Mat & jordbruk

Fler ekosystemtjänster med samodling

Hassel, äppelträd och al. Bärbuskar, klängväxter och marktäckande bladgrönsaker. Detta är några av de växter som nu tillsammans spirar i tolv stycken skogsträdgårdar spritt över landet.

Mat & jordbruk

Eko-bönder öppnar för GMO

Den ena driver ett ekologiskt lantbruk och den andra utvecklar nya genmodifierade grödor. Tillsammans har de skrivit den uppmärksammade boken "Tomorrow's Table" som handlar om hur ekologiskt jordbruk kan kombineras med modern genteknik till nytta för både människor och miljö.