400 000 ton av det som skulle ha blivit mat lämnar aldrig gårdarna. Det visar en nordisk studie ledd av Jordbruksverket.

Utredningen har undersökt produktionen av frukt och grönt, spannmål, mjölk, kött, fisk och ägg. Sifforna är baserade på 2012 års produktion. Inom animalieproduktionen beror svinnet framförallt på djur som dör i uppfödningen. I växt- och trädgårdsodling är orsaken exempelvis förluster vid skörd, lagring samt utsortering. Mycket av förlusterna är inte kopplade till själva produktionen, utan till konsumenternas krav. I utredningen presenterar man även ett antal förslag för hur svinnet ska minska. Begränsa växtsjukdomar och växtskadegörare, förbättra lagerhållningen, skapa möjligheter att sälja mat med ”skönhetsfel” är några exempel.

Läs mer här (www.jordbruksverket.se)