178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

hav

Klimat

Issmältning kommer ”orsaka kaos” till 2100

Forskare varnar att dagens globala politik kommer att leda till ökad is-smältning, vilket kan försvaga strömmarna och skapa störningar i havsströmmarna.

insjö

Vatten

Havets hotade arter kartläggs med ny metod

Enligt Artdatabankens rödlista är nära var femte art hotad. Men hur det ser ut för ryggradslösa djur i havet – där arternas habitat förändras snabbt – är i många fall oklart. Med en ny dna-metod ska forskare nu kartlägga de anonyma ryggradslösa djuren.

Vatten

Hundratals Östersjöarter i en app

Vill du veta vad för snäckor, växter och fiskar du hittar under sommaren? Svaren finns i den digitala fälthandboken "Livet i havet" som går att ladda ner gratis.

Vatten

Havets vildmark försvinner snabbt

Enligt en Australiensk studie försvinner världens orörda marina områden snabbt. Nu kan bara 13 procent av havsområdena fortfarande betraktas som orörda.

Vatten

Östersjöns botten läcker mer kol än väntat

Sedimenten i Östersjön begraver betydligt mindre organiskt kol än vad forskarna tidigare har trott. Det visar nya studier från Göteborgs universitet.

Sand

Klimat

Sandsugning – omtvistad metod upp till ytan

Dansk byggboom har ökat upptaget av betongingrediensen sand från Öresund. Både fiskare och miljöorganisationer kritiserar dock upptaget och menar att sandsugning förstör Öresunds flora och fauna.

Vatten

”Det går på tok för långsamt”

Om arbetet för att rädda Östersjön fortsätter i den här takten kommer inget av länderna klara målen till 2021. Det slår WWF fast i en ny rapport.

Klimat

Klimatförändringar hot mot flera av havets arter

Högre temperatur och sötare vatten gör att förutsättningarna för djur och växter förändras i våra hav. En ny rapport visar att till exempel blåmussla, tång och torsk i Östersjön kan påverkas hårt av klimatförändringar.

Vatten

Allt svårare för korallrev att återhämta sig

Rapporter om korallblekning har duggat tätt de senaste åren. Nu har ett forskarteam tittat på hundra rev runtom i världen och sett att korallerna får allt svårare att återhämta sig.

Kemikalier

Nu undersöks hur giftiga Mälarens bottnar är

Nu pågår en stor undersökning för att kartlägga hur giftiga Mälarens bottnar är. 42 platser från väst till öst i hela Mälaren ska testas.

Biologisk mångfald

Blåfenad tonfisk märks i Sverige

I veckan avslutades det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak.

Vatten

Gruvdrift till havs en fara för okänt djurliv

Människans jakt på metaller utgör en fara för havsdjupets djurliv, och den vanligaste arten kan försvinna helt från havsbottnar som exploateras. Nu kan ny forskning användas för att reglera gruvdriften och bättre förstå dess miljöpåverkan.

Biologisk mångfald

Fredade områden succé för hummern

På måndag startar årets hummersäsong. SLU Aqua har jämfört ett fredat område med områden där det bedrivs hummerfiske, och de preliminära resultaten visade att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området.

Vatten

Regeringen satsar 600 miljoner för ett renare hav

I nästa års budget satsar regeringen ytterligare 600 miljoner kronor för ett renare hav. Pengarna ska gå till att sanera vrak, skydda marina områden, motverka övergödningen och minska spridningen av både miljögifter och plastpartiklar.

Vatten

Havshöjningen kan leda till två miljarder flyktingar 2100

Baserat på sammanställd forskning drar forskare slutsatsen att havshöjningen kan leda till två miljarder klimatflyktingar vid slutet av århundradet. Det är en femtedel av världens dåvarande befolkning.

Vatten

Världens länder enade – skräpet i haven måste bort

FN:s havskonferens i New York, med syfte att stärka skyddet för havet, avslutades för en vecka sedan. Extrakt har pratat med svenska deltagare som vittnar om positiv stämning, hoppfullhet och en uppsjö av konkreta åtaganden att sätta tänderna i.

Biologisk mångfald

Rödlistade arter utsatta för ohållbart fiske

Den ökande exploateringen av haven är tillsammans med klimatförändringar stora hot mot fiskebestånden. Enligt en ny studie är stora fiskarter längre än 1,5 meter mest utsatta.

Vatten

Ny svensk satsning ska bekämpa illegalt fiske

I samband med Havskonferensen i New York ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen lägger 50 miljoner kronor för att stötta fattiga länders arbete mot illegalt fiske.

Vatten

”Jag kom på idén att låta havet rena sig självt”

För några år sedan spreds ett tal med Boyan Slat, nederländske tonåringen som ville rensa haven på all plast. Projektet som både är hyllat och utdömt av kritiker ska snart sjösättas utanför Kalifornien.

Vatten

Fler sälar i årets skyddsjakt

Naturvårdsverket tillåter skyddsjakt på sammanlagt 945 sälar under 2017, vilket är en ökning jämfört med fjolåret.

Vatten

Omdirigering minskar skador på hotad fågelart

I en ny rapport från Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, framkommer att omdirigering av fartygstrafik kring de känsliga Midsjöbankarna och Hoburgs bank skulle kunna minska oljeskador hos den hotade alfågeln.

Biologisk mångfald

Strängare krav utmanar plastkassen

Hårdare krav på miljöinformation ska minska användningen av plastkassar inom EU, meddelar Naturvårdsverket i dag.

Vatten

Mer av havet skyddas, men är det rätt områden?

Nyligen uppnådde Sverige målet om att skydda 10 procent av havsmiljön, men det är för tidigt att slå sig för bröstet och vara nöjd. Ser vi till de verkliga målen är vi långtifrån i mål, säger både forskare och myndigheter.

Hållbara städer

Förbered er på översvämningar

Forskare från Lunds universitet varnar nu för att våra stränder kan komma att försvinna och att antalet översvämningar kommer att öka. Värst drabbat förutspås Skåne bli, men problemen väntas röra sig norrut i takt med att landhöjningen inte längre kompenserar för den allt snabbare havsnivåhöjningen.

Klimat

Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Nästan 3500 högstadieelever har bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning, som nu publiceras i den vetenskaplig tidskriften Nature. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket dämpar utflödet av växthusgaser.

Vatten

Stora fiskföretag överens om hållbart fiske

Illegalt fiske, höga utsläpp, överfiske och plastskräp. Det är några av de punkter som åtta av världens största företag inom fiske har kommit överens om att begränsa.

Vatten

Havsfåglar luras att äta plast – av lukten

Alger som växer på plast luktar svavel och får fåglar tro att det är mat. Enligt ny forskning är det en anledning till att var tredje havsfågel äter plast och i värsta fall dör av undernäring.

Vatten

Antarktis får världens största havsreservat

Ett stort område i havet utanför Antarktis kommer att vara skyddat 35 år framöver. Det har 24 länder och EU kommit överens om. Området blir världens största marina reservat och ger skydd åt många valar, pingviner och sälar.

Vatten

Miljöfarliga fartyg ska saneras

Sjunkna fartyg utanför Sveriges kust riskerar att släppa ut bränsle och gifter i havet. Havs- och vattenmyndigheten ska nu undersöka och kartlägga vraken. Målet är att de med störst risk ska saneras.

Vatten

Så mycket bullrar det under Östersjöns yta

Den första stora mätningen av undervattensbuller i Östersjön är sammanställd. Säl, tumlare och torsk är tre arter som är extra känsliga för ökande ljudnivåer under ytan.

Vatten

Stor satsning på matproduktion i havet

Miljövänlig produktion av mat är en stor utmaning när världens befolkning växer. Vattenbruk kan vara ett sätt att lösa problemet. Göteborgs universitet satsar nu 300 miljoner kronor på ett nationellt centrum för marin vattenbruksforskning.

Vatten

Mikroplast kan förgifta fisk

Mikroplast i sjöar och hav är ett växande miljöproblem. När fiskar äter av mikroplasten hamnar en stor del av de gifter som binds till de små plastpartiklarna i fiskarnas vävnad, visar ny studie. Hur det påverkar de människor som äter fisken är fortfarande oklart.

Industri & Energi

Undervattensdrakar ger Europa ny energi

Forskare från KTH är involverade i byggandet av en av de största kommersiella satsningarna på tidvattenkraftverk som görs just nu i Europa.

Vatten

Havsbotten äntligen (nästan) kartlagd

Nästan 70 procent av världen är täckt av vatten, men vi har vetat ganska lite om hur det ser ut under ytan. Nu har NASA kartlagt stora delar havsbotten genom att mäta gravitationen.

Vatten

Unik havsexpedition hittar tusentals okända arter

I helgen la havsforskningsfartyget Tara till vid Kastellholmen i Stockholm. Hon hade kommit från en lång segling där forskarna ombord undersökt plankton, plast och hur klimatförändringarna påverkar haven.

Vatten

En tredjedel av fiskvägarna odugliga

Enligt en studie gjord av Havs- och Vattenmyndigheten fungerar bara två tredjedelar av de undersökta fiskvägarna i södra Sverige.

Vatten

Bildäck är Norges största utsläppskälla till mikroplaster i haven

En norsk studie gjord av ett konsultföretaget Mepex har kommit fram till att bilar är den största källan till mikroplaster i haven. Bildäcken och vägmarkeringarna tros årligen bidra till utsläpp av 5000 ton mikroplaster, över hälften av primärutsläppen.

Drastisk ökning av plastavfall i haven

Vatten

Drastisk ökning av plastavfall i haven

Varje år släpper vi ut mellan 5 och 13 miljoner ton plastavfall i haven. Om ingenting görs kan det vara tio gånger så mycket redan 2025. Det visar ny amerikansk forskning.

Textilfibrer når haven via avloppen när vi tvättar

Vatten

700 ton textilfibrer utspritt längs svenska kusten

Forskare har upptäckt att det finns textilfibrer i de flesta marina djur. Totalt kan det finnas cirka 700 ton textilfibrer utspritt i havet längs den svenska kusten.

Vatten

Spanade efter flytande sopberg – fann något ännu värre

Plastskräp är inte bara fult. Det dödar också. Havens djur trasslar in sig och misstar skräpet för mat. Men farligast på sikt är de allra minsta plastpartiklarna. De drar till sig miljögifter och kan förgifta hela ekosystemet.

Vatten

Forskare fann höga ­halter läkemedel i Östersjön

Forskare vid Umeå universitet har analyserat vattenprover som samlats in runt hela Östersjön för att undersöka förekomsten av läkemedelsrester. Till sin förvåning hittade de 23 av de 94 läkemedel som testades.

En Foraminiferer, vilket är ett litet encelligt skaldjur.

Vatten

Tuffare liv för skaldjuren

När haven blir surare minskar tillgången på kalk som korallrev och många skaldjur är beroende av.

Vatten

Koldioxid gör livet surt för havets invånare

Världens hav tar upp stora mängder koldioxid. Det är bra för klimatet eftersom det får jordens temperatur att stiga långsammare. Baksidan är att haven blir surare vilket är ett direkt hot mot skaldjur. Hur hela det marina ekosystemet påverkas är oklart. Ett internationellt forskarteam försöker hitta svaret i Gullmarsfjorden.

Biologisk mångfald

Få ljuspunkter i årlig havsrapport

Den årliga rapporten om miljötillståndet i svenska havsvatten "Havet 2012" ger en delvis dyster bild av tillståndet i haven kring Sverige.

Livsstil & konsumtion

Antibiotikarester i havet ger effekter i hela näringskedjan

Kan utsläpp av antibiotika leda till att bakterier i havet blir resistenta? Och kan denna resistens överföras uppåt i näringskedjan och nå oss via den fisk vi äter? Det är frågor som forskare vid Göteborgs Universitet just nu brottas med.