178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

miljögifter

Kemikalier

Kemikalier hittade i pesto

I ett test av Råd&Rön innehöll 14 av 15 pesto-sorter oönskade kemikalier.

Kemikalier

Farliga ämnen i elva av femton testade golvmattor

Forskare har testat femton golvmattor som säljs inom EU. Elva av dem innehöll cancerogena och hormonstörande ämnen, som ftalater, PFA-ämnen och bisfenol A. 

Kemikalier

Silver i träningskläder kan skapa miljöproblem

Silver kan användas som bakteriedödare i träningskläder, men läcker när plaggen tvättas. Giftet kan utgöra ett stort hot mot livet på sjö- och havsbotten.

Kemikalier

Nytt bidrag för att minska spridning av läkemedelsrester

Regeringen har beslutat om ett nytt bidrag för att minska mängden läkemedelsrester som hamnar i miljön.

Kemikalier

Mikroplaster sprids med vinden till Alperna

Till och med de mest avlägsna delarna av alperna är förorenade av mikroplaster. Det visar en ny stor studie från universitetet i Bern.

En person tar ett blodprov. blodprover har visat att man kan ha upp till 300 olika kemikalier. När de reagerar med varandra får man en så kallad cocktaileffekt.

Kemikalier

Regeringen ska utreda kemikaliers cocktaileffekt

Nu tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå strategier för när kemikalier reagerar med varandra, kallat Cocktaileffekten.

Kemikalier

Miljömärkningar går längre än lagstiftning

I en ny rapport från Kemikalieinspektionen dras slutsatsen att miljömärkningar går längre i att begränsa farliga kemikalier än den befintliga lagstiftningen.

Kemikalier

Blodfetter kan påverka kroppens giftnivå

En ny studie visar att hemort, kön, vikt och blodfett påverkar hur mycket miljögifter du har i kroppen.

Kemikalier

”Vi har aldrig levt i en så ren miljö som i dag”

När människor bara får ta del av fragment av kunskap kan det lätt bli fel och det finns både känslomässiga och vetenskapliga skäl att tona ned debatten om vissa kemikalier. Det är utgångspunkten i en ny bok om katastrofer och miljögifter.

Kemikalier

Höga halter bromerade dioxiner i bröstmjölk

Det finns höga halter av bromerade dioxiner i bröstmjölk, visar en studie från Örebro universitet. Bromerade dioxiner är ett oönskat resultat av i första hand bromerade flamskyddsmedel som finns överallt i vår vardag – för att förhindra och fördröja brand.

Svansen på knolval Arktis

Kemikalier

Hur har kvicksilvret nått Arktis?

Många av Arktis känsliga vattenekosystem uppvisar höga halter av miljögiftet kvicksilver. Det drabbar bland annat inuiter som äter fisk och vilt från regionen. Varifrån kvicksilvret kommer är fortfarande oklart, men det hoppas en grupp forskare nu råda bot på.

Kemikalier

Kemikaliesmarta åtgärder i förskolor lönar sig

En ny forskningsrapport visar att det lönar sig att arbeta kemikaliesmart och försöka begränsa antalet skadliga ämnen så långt det går.

Blodtryck gravid

Livsstil & konsumtion

Samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning studeras

Kan hormonstörande miljögifter vara en av orsakerna till havandeskapsförgiftning? Det ska forskare vid Lunds universitet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

Rödbetor

Livsstil & konsumtion

Forskning visar hälsofördelar med ekologisk mat

I en forskningssammanfattning har hälsofördelarna med ekologisk mat utretts. Bland annat lyfts att ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och att ekologisk djuruppfödning använder mindre antibiotika som positiva aspekter.

Kemikalier

Nu undersöks hur giftiga Mälarens bottnar är

Nu pågår en stor undersökning för att kartlägga hur giftiga Mälarens bottnar är. 42 platser från väst till öst i hela Mälaren ska testas.

Hållbara städer

Bly i närmiljön påverkar skolresultat

Barn som har exponerats för bly under sin uppväxt klarar sig sämre i skolan och har en ökad risk för att hamna i kriminalitet, visar en ny forskningsrapport.

Kemikalier

Hur mycket kemikalier tål världen?

"We need to talk about our chemical romance". Det skriver Stockholm Resilience Centre i en artikel där de lyfter dagens kemikalieanvändning som en enorm risk för hälsa och biodiversitet.

Vatten

Historiska synder upp till ytan

Gamla utsläpp från pappers- och massabruk ligger fortfarande och ruvar i botten på Östersjön, i älvar och insjöar. De giftiga ämnena riskerar att läcka ut till omgivningen och forskare klurar nu på vad man kan göra åt de historiska synderna.

Vatten

Miljögifter funna i djuphavsdjur

Höga halter av miljögifter från 70-talet har påträffats i smådjur på mer än 10 000 meters djup. Det är första beviset för att gifterna nu har nått de sista orörda områdena på jorden.

Kemikalier

Växt med gen från fluga sanerar sprängmedel

Svenska och brittiska forskare har upptäckt ett enzym i bananflugor som har införts i växten backtrav. På så sätt kan växten neutralisera sprängämnet trotyl i marken.

Kemikalier

Mindre miljögifter i bröstmjölk i Sverige

Andelen organiska gifter i förstföderskors bröstmjölk har minskat under senaste 20 åren. En långtidsstudie visar att Sveriges ansträngningar att minska hälsofarliga kemikalier lyckats.

Kemikalier

”Stark varningssignal för miljötillståndet”

Örnägg med höga halter miljögifter är en gåta som gäckar forskare. Misstankar har riktats mot pappers- och massabrukens historiska utsläpp, men sambandet är långtifrån självklart.

Vatten

Miljöfarliga fartyg ska saneras

Sjunkna fartyg utanför Sveriges kust riskerar att släppa ut bränsle och gifter i havet. Havs- och vattenmyndigheten ska nu undersöka och kartlägga vraken. Målet är att de med störst risk ska saneras.

ägg

Kemikalier

Mer miljögift i ekoägg

Ekologiska ägg innehåller högre halter av miljögiftet dioxin än konventionella ägg. Det visar nya kontroller utförda av Livsmedelsverket. Varför det ser ut så är inte helt säkert, men fodret skulle kunna vara en orsak.

Kemikalier

Ny teknik ska minska spridning av gifter

Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar en metod som ska hindra giftiga ämnen att sprida sig i grundvattnet. Tekniken ska främst användas i förorenade industriområden där särskilt halterna av arsenik är stor.

Vatten

Mikroplast kan förgifta fisk

Mikroplast i sjöar och hav är ett växande miljöproblem. När fiskar äter av mikroplasten hamnar en stor del av de gifter som binds till de små plastpartiklarna i fiskarnas vävnad, visar ny studie. Hur det påverkar de människor som äter fisken är fortfarande oklart.

Rottweilers

Kemikalier

Samband mellan miljögifter och lägre fertilitet stärks

En omfattande brittisk studie visar kraftiga och snabba förändringar av fertiliteten hos hanhundar, vilket misstänks ha ett samband med miljögifter.

Kemikalier

Nya kemikalier på EUs värstinglista

Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har en lista över särskilt farliga ämnen som kallas för kandidatförteckningen. I december uppdaterades den med fem nya ämnen.

Människor har anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö.

Kemikalier

Vissa människor genetiskt anpassade till förorenad miljö

Vissa grupper av befolkningen i argentinska Anderna har ökat sin motståndskraft mot arsenik, och anpassat sig genetiskt till en förorenad miljö. Det visar ny studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet.

Kemikalier

De kan ha svaret på giftgåtan i Bottenhavet

Miljögifter som fasades ut på 70-talet har återigen dykt upp i havsörnens ägg. Forskarna misstänker att havsborstmaskens intåg i Bottenhavet kan ha betydelse för varför man nu hittar gifterna i näringskedjan.

Klimat

Stor miljövinst vid textilåtervinning

Varje svensk slänger i genomsnitt åtta kilo textiler i soporna varje år. Att återvinna dem i stället för att producera nytt skulle ge stor miljönytta, visar en livscykelanalys gjord av forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Men än så länge finns bara enstaka exempel på textilfiberåtervinning som fungerar.

Vatten

Spanade efter flytande sopberg – fann något ännu värre

Plastskräp är inte bara fult. Det dödar också. Havens djur trasslar in sig och misstar skräpet för mat. Men farligast på sikt är de allra minsta plastpartiklarna. De drar till sig miljögifter och kan förgifta hela ekosystemet.

Kemikalier

Onormalt höga gifthalter i havsörnars ägg

Miljögifter har återigen dykt upp i havsörnars ägg. Forskarna tror att det är orsaken till varför havsörnarna vid kusten i norra delen av Bottenhavet under flera år inte har några ungar.

Vatten

Bottentrålning frigör gifter från havsbotten

Bottentrålning kan frigöra gifter som tidigare varit låsta i havsbotten. Det visar ny forskning från Stockholms universitet. Trålning kan även frigöra en stor mängd sedimentpartiklar. Det grumligare vattnet gör det svårare för exempelvis fisklarver att överleva.