antibiotikaresistens

Livsstil & konsumtion

Alternativ till antibiotika mot tbc på gång

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom. Närmare två miljoner människor dör i sjukdomen varje år och antalet antibiotikaresistenta tuberkulosbakterier ökar.

Livsstil & konsumtion

Bättre förståelse för uppkomsten av antibiotikaresistens

I en ny artikel i Journal of Biological Chemistry visar forskare från Uppsala universitet hur bakterier kan slå ut vår antibiotika.

Livsstil & konsumtion

Små mängder antibiotika kan ge stora resistenseffekter

Ny forskning från Uppsala universitet visar att även låga koncentrationer antibiotika kan orsaka resistenta bakterier.

Livsstil & konsumtion

Ny antibiotika på väg

För att kunna behandla människor som har drabbats av resistenta bakterier behövs ny antibiotika, och nu kan en lösning vara på väg.

Livsstil & konsumtion

Medier och läroböcker ger bristfällig bild av antibiotikaresistens

Varken medier eller läromedel i biologi ger de bakgrundskunskaper vi behöver för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier, visar en ny doktorsavhandling.

Livsstil & konsumtion

Antibiotika som ges till djur väntas öka med 50 procent till 2030

Om inte nya policys implementeras väntas mängden antibiotika som ges till djur i livsmedelsproduktionen väntas öka med 52 procent till 2030. Det visar en studie av forskare vid ETH Zürich, Princeton och Cambridge.

Livsstil & konsumtion

Råd att fortsätta antibiotikakuren ifrågasätts

När antibiotika skrivs ut poängterar läkare vikten av att fullfölja hela kuren, även efter att sjukdomssymptomen försvinner. Detta råd ifrågasätts nu av brittiska forskare.

Livsstil & konsumtion

Ny snabb metod att bestämma antibiotikaresistens

Forskare från Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt kunna avgöra om en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller inte. 

Livsstil & konsumtion

Forskare: Ekologisk produktion bättre för hälsan

Europeiska forskare har kommit fram till att ekologiska produktionsmetoder ger hälsofördelar. Experterna betonar att exponeringen av kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande och behöver kontrolleras bättre.

Livsstil & konsumtion

Eko-grisar bär på färre resistenta bakterier

Antibiotikaresistens förekommer mindre hos ekologiska grisar än hos konventionella, visar ny forskning. I Sverige är dock skillnaden in lika stor.

Livsstil & konsumtion

Antibiotikaresistens kostar miljarder

Antibiotikaresistens är inte bara ett hot mot människors liv, enligt nya beräkningar från Folkhälsomyndigheten väntas resistensen kosta sjukvården miljardbelopp.

Mat & jordbruk

Mjölk från behandlade kor kan öka risken för resistens

När kalvar får mjölk från kor som behandlats med antibiotika kan risken öka för resistensutveckling. Det visar ny studie från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Livsstil & konsumtion

Forskare kritiserar läkemedelssystemet

Regeringen borde ställa miljökrav på läkemedelsproducenterna och inte bara låta priset styra vilka läkemedel som används, anser forskare.

Mat & jordbruk

EU tar steg mot minskad antibiotikaanvändning

EU-parlamentet antog förra veckan ändringar i EU:s lag för veterinärmedicinska läkemedel. De vill se ett förbud för kollektiv- och förebyggande behandling av djur.

Livsstil & konsumtion

Läkemedelsbolagen redo att ta sitt ansvar i antibiotikakrisen

För att få fram en ny typ av antibiotika som biter på resistenta bakterier krävs nya ekonomiska modeller, för både framtagning och användning av nya preparat. Det menar läkemedelsbranschen i ett nytt gemensamt upprop.

Livsstil & konsumtion

Jakten på den nya antibiotikafamiljen

Forskningen efter ny antibiotika har halkat efter samtidigt som resistensen ökat. Nu inleds en kapplöpning mellan läkemedelsutveckling och bakteriell evolution.

Forskare letar efter antibiotikaresistens i kalvtarmar

Mat & jordbruk

Letar resistenta bakterier i kalvtarmar

Hur utbredd är antibiotikaresistens inom svensk mjölkproduktion? Och är det någon skillnad mellan ekologisk och konventionell produktion? Forskare vid SLU har fått fyra miljoner kronor för att ta reda på hur det ligger till. Svaret söker de i kalvars tarmar.

Antibiotikaresistens

Livsstil & konsumtion

Tungmetaller kan driva på resistensutveckling

Tungmetaller kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Debatt

Mat & jordbruk

”Den sjukvård vi tar för given kommer förändras i grunden”

Antibiotikaresistensen är en pandemi, men en tyst och långsam sådan. Som en ångvält rullar den fram över världen och hotar att slå ut sjukvården i land efter land. Just nu drabbas utvecklingsländerna hårdast. I Sverige är det enstaka svaga patienter eller ett litet lokalt utbrott på något sjukhus som skapar rubriker om ”dödsbakterier”. Vi är på väg mot stupet men gör inget eller väldigt lite för att stoppa marschen mot avgrunden. Det skriver Björn Olsen, författare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

Livsstil & konsumtion

Första steg mot mellanstatlig panel om antibiotikaresistens

För några veckor sedan kom en mycket allvarlig rapport från WHO om hur resistensen mot antibiotika ökar i världen. Nu ska representanter från flera FN-organisationer och regeringar, Världsbanken, läkemedelsindustrin och forskarsamhället mötas i Uppsala för att diskutera om och hur man skulle kunna bilda en mellanstatlig panel mot antibiotikaresistens.

Kemikalier

Tuff kamp mot tåliga bakterier

Allt sedan penicillinet utvecklades i mitten av 1900-talet har antibiotika varit ett ovärderligt botemedel mot bakterieorsakade sjukdomar hos både människor och djur. Men årtionden av överutnyttjande och okontrollerade utsläpp i naturen har fått till effekt att flera sjukdomsframkallande bakterier succesivt utvecklat ett skydd mot antibiotika. Och nu sprids dessa bakterier och resistensgener på olika sätt snabbt i samhället och naturen.

Livsstil & konsumtion

Stora prövningar att vänta för sjukvården

– Utan antibiotika kommer världens sjukvård att utsättas för oerhörda prövningar, säger professor Otto Cars. Vanliga sjukdomar riskerar att bli dödliga samtidigt som en rad behandlingar som vi idag betraktar som självklara kan bli omöjliga att utföra.

Livsstil & konsumtion

Ny samverkansgrupp för antibiotikaresistens

Socialstyrelsen och Jordbruksverket har fått ett gemensamt uppdrag att upprätta en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Gruppens arbete ska pågå till och med 2017.

Livsstil & konsumtion

Forskare tacklar problemet från olika håll

Resistensproblemet sysselsätter idag forskare i hela världen. Här följer ett axplock av sju aktuella och lovande projekt som pågår runt om i världen.

Livsstil & konsumtion

Bakteriofager hoppfullt alternativ

Bakteriofager är ett tänkbart alternativ till antibiotika. Det är ett virus som kan användas för att bekämpa bakterier utan att varken kroppen eller miljön tar skada.

Livsstil & konsumtion

Tillfälligt antibiotikastopp ger liten effekt

Vad skulle hända om vi helt slutade använda antibiotika? Försvinner de resistenta bakterierna? I Kronobergs län har man testat och resultatet var tyvärr ganska dystert.

Livsstil & konsumtion

”Jakten på billigt kött driver utvecklingen åt fel håll”

I ett internationellt perspektiv har Sveriges lantbruk måttliga problem med antibiotikaresistens. Ett ökat tryck från omvärlden gör dock att läget snabbt kan försämras.

Livsstil & konsumtion

”Marknaden kan inte lösa problemet”

Trots att läkemedelsföretagen ofta hittar substanser som biter på bakterier kommer det alltmer sällan ut nya typer av antibiotika på marknaden. Vetenskapliga problem och svårigheter att tjäna pengar är två viktiga hinder.

Livsstil & konsumtion

Antibiotikarester i havet ger effekter i hela näringskedjan

Kan utsläpp av antibiotika leda till att bakterier i havet blir resistenta? Och kan denna resistens överföras uppåt i näringskedjan och nå oss via den fisk vi äter? Det är frågor som forskare vid Göteborgs Universitet just nu brottas med.

Livsstil & konsumtion

Utsläpp och miljögifter bidrar till negativ utveckling

Antibiotikaresistens kan uppstå på flera sätt. Joakim Larsson, forskare vid Sahlgrenska akademin, misstänker att förekomsten av metaller och gifter i miljön bidrar till den negativa utvecklingen.