164 artiklar

Biologisk mångfald

100 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

425 artiklar

Klimat

40 artiklar

Landsbygd

228 artiklar

Livsstil & konsumtion

196 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

17 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

fiske

Vatten

Scary seafood – Forskare utmanar matvanor

Det finns skäl att tänka nytt kring vad som faktiskt går att äta. Det menar Maritima klustret i Västsverige som idag presenterade rapporten Scary Seafood – den nya maten från havet.

Vatten

Havets vildmark försvinner snabbt

Enligt en Australiensk studie försvinner världens orörda marina områden snabbt. Nu kan bara 13 procent av havsområdena fortfarande betraktas som orörda.

Biologisk mångfald

Nytt larm om Östersjötorsken – ”minskat dramatiskt”

Fångsterna av torsk i Östersjön har inte varit så små på 50 år. Idag tar vi upp en tiondel av torsken jämfört med rekordåret 1984. 

Vatten

Drönare ska förhindra tjuvfiske av ål

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått tillstånd att använda kameraförsedd drönare för övervakning av strandnära vatten i Skåne län. Syftet är att öka möjligheterna att upptäcka illegalt ålfiske.

Mat & jordbruk

Fisketurismens intäkter viktiga för landsbygden

Fisketurismen, framför allt den utländska, kan ge värdefulla intäkter till den svenska landsbygden. Det visar en studie som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har genomfört på uppdrag av Jordbruksverket.

Biologisk mångfald

Fredade områden succé för hummern

På måndag startar årets hummersäsong. SLU Aqua har jämfört ett fredat område med områden där det bedrivs hummerfiske, och de preliminära resultaten visade att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området.

Biologisk mångfald

Färre kräftor i sommar

Så här års undrar många hur kräftfisket kommer att bli, och en prognos från SLU indikerar en nedgång på uppemot 15 procent jämfört med i fjol.

Biologisk mångfald

Fler rovfiskar kan minska övergödningen

Stor rovfisk som gädda och abborre är viktig för ekosystemens funktion. Nu har forskare kommit fram till att man kan motverka övergödning genom att stärka bestånden av rovfisk.

Biologisk mångfald

Rödlistade arter utsatta för ohållbart fiske

Den ökande exploateringen av haven är tillsammans med klimatförändringar stora hot mot fiskebestånden. Enligt en ny studie är stora fiskarter längre än 1,5 meter mest utsatta.

Vatten

Ny svensk satsning ska bekämpa illegalt fiske

I samband med Havskonferensen i New York ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen lägger 50 miljoner kronor för att stötta fattiga länders arbete mot illegalt fiske.

Vatten

Mer av havet skyddas, men är det rätt områden?

Nyligen uppnådde Sverige målet om att skydda 10 procent av havsmiljön, men det är för tidigt att slå sig för bröstet och vara nöjd. Ser vi till de verkliga målen är vi långtifrån i mål, säger både forskare och myndigheter.

Vatten

Svenska sillbeståndet ökar – hummer och gädda minskar

En årlig rapport över det svenska fisk- och skaldjursbeståndet visar att sill, strömming och långa har god status. Läget för siken ser bättre ut än på många år. Hummer och gädda längs kusterna minskar dock.

Vatten

Stora fiskföretag överens om hållbart fiske

Illegalt fiske, höga utsläpp, överfiske och plastskräp. Det är några av de punkter som åtta av världens största företag inom fiske har kommit överens om att begränsa.

Vatten

Mager torsk i Östersjön

Torsken i Östersjön mår allt sämre. En ny studie visar att torskens försämrade hälsoläge beror på mindre föda och syrebrist.

Vatten

Antarktis får världens största havsreservat

Ett stort område i havet utanför Antarktis kommer att vara skyddat 35 år framöver. Det har 24 länder och EU kommit överens om. Området blir världens största marina reservat och ger skydd åt många valar, pingviner och sälar.

Vatten

Riktat fiske kan minska övergödningen

Problemet med övergödda sjöar i Sverige är stort, speciellt i söder. Övergödningen leder till syrebrist, dåligt siktdjup och algblomningar, men reduktionsfiske av mört och braxen är en lösning för övergödda sjöar, visar ny forskning från Mistra EviEm.

Vatten

Tretton företag nyckelspelare i havens framtid

Hur några få företag agerar kommer styra hur framtidens marina ekosystem kommer må – men än så länge tar de inte ansvaret de borde ta. Det har forskare från bland annat Stockholm Resilience Centre kommit fram till.

Vatten

Stora skillnader mellan fiskestilarna i Östersjön

Det går inte att dra alla fiskare över en kam. Ändå är det precis det som ofta görs i fiskeförvaltningen, menar Jonas Hentati-Sundberg vid Stockholm Resilience Centre. En ny kartläggning av de olika fiskestilarna i Östersjön kan förhoppningsvis leda till klokare förvaltning och ett mer hållbart fiske.

Vatten

Östersjöforskare dyker ner i känslig fråga

En fjärdedel av Stockholms skärgårds strandlinje är exploaterad. Ingen vet idag hur det påverkar undervattensväxter och fiskbestånd i kustområdet. Projektet Plant-Fish, genomför nu en stor studie av 32 vikar för att bättre förstå samspelet mellan olika organismer i grunda vikar samt se hur mänsklig aktivitet påverkar miljön.

Vatten

Så ska livet under ytan ges bästa skydd

Under de kommande åren förväntas Sverige inrätta marina naturreservat på en yta motsvarande dubbla Gotland. Ny forskning om hur lokala bestånd av torsk och andra marina arter bildas genom larvspridning kan hjälpa oss att hitta de mest lämpliga platserna att skydda.

Vatten

Minskad mängd skarpsill ett sätt att stärka torsken

Att minska skarpsillen i Östersjön kan hjälpa torsken, men viktigast för att rädda torsken är ändå att skydda torskens habitat, freda den helt i vissa områden och att begränsa fångsterna.

Biologisk mångfald

Ansvarsfullt fiske kan ge mindre fiskar

Fiskare får inte ta upp för små fiskar, utan måste hålla sig över vissa minimimått. Det är regler som införts på många håll i världen för att minska det kommersiella fiskets påverkan på ekosystemen och för att öka fångsterna. Men nu visar forskare att effekten kan bli den omvända, eftersom storleksselektionen påverkar evolutionen hos fiskarna.

Vatten

Koldioxid gör livet surt för havets invånare

Världens hav tar upp stora mängder koldioxid. Det är bra för klimatet eftersom det får jordens temperatur att stiga långsammare. Baksidan är att haven blir surare vilket är ett direkt hot mot skaldjur. Hur hela det marina ekosystemet påverkas är oklart. Ett internationellt forskarteam försöker hitta svaret i Gullmarsfjorden.

Biologisk mångfald

Få ljuspunkter i årlig havsrapport

Den årliga rapporten om miljötillståndet i svenska havsvatten "Havet 2012" ger en delvis dyster bild av tillståndet i haven kring Sverige.

Vatten

Nytt kompetenscentra ska göra vattenbruket konkurrenskraftigt

Vattenbruket har fått ett eget nationellt kompetenscentrum. Centrets viktigaste uppgifter blir att samordna svensk forskning och utbildning och att bygga en portal för kunskapsbaserad information. Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet är huvudaktörer bakom NKfV, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk.

Vatten

Röding och musslor fokus för svensk nysatsning

Svenskt vattenbruk ökar igen, men från en mycket låg nivå. Odling av röding och regnbåge i kraftverksmagasin och av musslor längs de övergödda kusterna har identifierats som tillväxtbranscher.

Havsbruk, här i form av en fiskodling.

Vatten

Så ska fiskodlingarna växa hållbart

Om 40 år kommer jordens befolkning att behöva dubbelt så mycket mat som idag. Jordbrukets matproduktion är redan hårt exploaterad. Därför riktas allt större intresse mot vattenbruket, som väntas spela en mycket viktig roll i den framtida globala matförsörjningen.