149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

övergödning

Vatten

Musselodling ineffektivt mot övergödning i Östersjön

Att anlägga storskaliga musselodlingar är i dag inte en kostnadseffektiv åtgärd för att minska övergödningen i Östersjön. Dels växer musslorna långsamt i det bräckta vattnet, dels riskerar stora odlingar att skada havsmiljön mer än de hjälper, enligt forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms Universitet.

Vatten

”Det går på tok för långsamt”

Om arbetet för att rädda Östersjön fortsätter i den här takten kommer inget av länderna klara målen till 2021. Det slår WWF fast i en ny rapport.

Vatten

Tillsatser av fosfor i mat bidrar till övergödning

Maten vi äter har så stora tillsatser av fosfor att det skadar sjöar och hav. 60 ton läcker ut i miljön och orsakar övergödning.

Vatten

Mager torsk i Östersjön

Torsken i Östersjön mår allt sämre. En ny studie visar att torskens försämrade hälsoläge beror på mindre föda och syrebrist.

Östersjön mår bättre

Vatten

Östersjön mår bättre

Vattenkvaliteten i Östersjön är betydlig bättre idag än på 50- 60- talet. Fler och effektivare reningsverk kan vara orsaken. Men fortfarande når vattnet inte upp till EU:s krav.

Biologisk mångfald

Anlagda våtmarker – ett bra sätt att minska övergödning

Sverige har lagt hundratals miljoner på att återskapa våtmarker. Men hur väl fungerar metoden egentligen? Bra, visar en stor vetenskaplig genomgång.
I snitt renar de bort 40 procent av det kväve och fosfor som kommer in.

Vatten

Fler rovfiskar ger minskad övergödning

Svaga rovfiskbestånd ger liknande effekter på algproduktionen som övergödning. Åtgärder som gynnar rovfiskar, till exempel torsk, gädda och abborre, kan därför motverka övergödningsproblem i kustområden, visar ny forskning.

Vatten

Mer alger i reningsverken ger färre i havet

Enligt en avhandling från forskare på Mälardalens högskola skulle algblomningen i sjöar och hav kunna minskas genom att vi istället odlar alger inne i vattenreningsverken.

Vatten

Riktat fiske kan minska övergödningen

Problemet med övergödda sjöar i Sverige är stort, speciellt i söder. Övergödningen leder till syrebrist, dåligt siktdjup och algblomningar, men reduktionsfiske av mört och braxen är en lösning för övergödda sjöar, visar ny forskning från Mistra EviEm.

Vatten

Upplysta bönder kan ge friskare hav

Bönder som lär sig gödsla på ett effektivt sätt minskar sitt kväveläckage och får bättre skördar. Det visar en utvärdering som AgriFoods Economics Centre gjort av programmet ”Greppa näringen”.

Musselodlingar ger bättre havsmiljö

Vatten

Musselodling kan motverka övergödning

Under rätta förhållanden kan musselodling förbättra vattenkvaliteten i övergödda områden i havet. Nya studier från Göteborgs universitet visar nu var musselodlingar kan fungerar bäst.

Kött ökar mängden kväve som når reningsverken

Vatten

Kött – stor utmaning för reningsverken

Mängden kväve som flödar in i reningsverken har ökat markant. Men det är varken befolkningsökning eller industrier som orsakat uppgången. Istället tror man att det beror på vårt ökade köttätande.

Dynestadsjön har kollapsat

Vatten

Kollapsad sjö ska göda åkrar

Näringsämnen från Dynestadsjön ska flyttas till åkrarna. På så sätt kan sjön räddas från övergödning. Västerviks kommun samarbetar med SLU i nytt projekt.

Vatten

Syrepumpar – galen idé eller Östersjöns räddning?

Åtgärderna mot Östersjöns bottendöd har hittills handlat om att minska utsläppen av fosfor och kväve. Men återhämtningen tar tid och nu vill Sverige att Helcom överväger mer drastiska lösningar på problemet.

Vatten

Fiske av storspigg kan minska övergödning

Storspiggen har ökat kraftigt i Östersjön. Ett fiske efter storspigg skulle dock kunna ge positiva miljövinster, som exempelvis minskad övergödning. Forskare undersöker nu möjligheten att fiska storspigg kommersiellt.

Övergödning

Vatten

Miljöövervakning tar hjälp av DNA-analys

För att veta om vi lyckas minska övergödningen och förbättra havsmiljön behövs säkra metoder för miljöövervakning. Nu kommer snart nya tekniker baserade på modern DNA-analys.

Mat & jordbruk

Kiss bäst bland återvunna gödselmedel

Vill man använda återvinnings-gödsel på åkrarna är kiss det bästa valet, visar en ny avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Biologisk mångfald

Våtmarker räddar utrotningshotade arter

Smådopping och lövgrodan är några av de arter som inte längre är rödlistade. De våtmarker som anlagts för att hindra övergödande näringsämnen från att nå våra hav och sjöar anses vara orsaken. Det visar en ny studie från Högskolan i Halmstad.

Vatten

Så ska jordbruket minska sin miljöpåverkan

Tjugofem åtgärder för att minska jordbrukets bidrag till övergödningen i Östersjön presenteras i en ny rapport från Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI).