178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

stadsplanering

Park

Hållbara städer

Varför mår vi bra i gröna områden?

Hur påverkas människans hälsa av grönskande omgivningar? Det ska en grupp forskare söka svar på i ett omfattande forskningsprojekt, där en grupp stockholmares hälsa, rörelse och omgivningar kommer att följas ingående.

Spårvagn Göteborg

Hållbara städer

Fokusera på inkomst – inte bara etnicitet

Synen på segregation måste breddas, enligt forskaren Mohammad Sarraf, som tycker att vi ska titta mer på inkomstskillnader i stället för att bara fokusera på etnicitet. Dessutom tycker han att vi ska granska segregation även i traditionellt välbärgade områden som Lidingö och Danderyd.

Park Enköping

Biologisk mångfald

”Staden kan bli en tillgång för våra bin”

Krisen för våra pollinerare rör inte bara landsbygden. Städerna kan vara en tillgång för humlor och bin – men än så länge saknas pollinerarnas perspektiv i stadsplaneringen.

Hållbara städer

Styrkor i de nordiska städerna

Vad utmärker de nordiska städernas hållbarhetsarbete? Det har Luciane Aguiar Borges, huvudförfattare till den nya rapporten White paper on Nordic sustainable cities, tittat på.

Hållbar stad med träd.

Hållbara städer

Nytt hållbart råd

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för hållbara städer för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Tio myndigheter ingår i rådet som kommer ledas av tidigare kommunalrådet Björn Sundin.

Hållbara städer

Här lyfts goda exempel på hållbar stadsutveckling

I en nyutkommen rapport presenteras innovationer i framkant för att lösa miljöproblem i städer.

Övrigt

”Unga tjejers röst saknas i stadsplaneringen”

Killar använder Stockholms offentliga idrottsplaner i betydligt större utsträckning än tjejerna. Om de globala hållbarhetsmålen ska nås så måste tjejerna få större utrymme i stadsplaneringen, menar en forskare som Extrakt har intervjuat.

Transport

Så förändras framtiden av självkörande bilar

Självkörande bilar utvecklas i ett rasande tempo. Nu har forskare vid KTH och Integrated Transport Research Lab (ITRL) har tagit fram fyra potentiella framtidsscenarion för självkörande fordon.

Hållbara städer

Kärleken till ett stökigt industriområde

Går det att stoppa gentrifiering? Har det skitiga, udda och småskaliga en plats även i vår framtida stad? Forskaren Gabriella Olshammar hoppas det, men historien talar emot henne.

Gråsparv i stadsmiljö.

Hållbara städer

Sångfåglar får oss att trivas i staden

En skogspromenad kan få axlar och stressnivåer att sjunka. Flera studier har visat hur viktiga grönområden är för att människor i städer ska må bra – men forskningen har hittills fokuserat på den visuella upplevelsen. Nu ska även naturens ljud och lukt vägas in.

Vatten

Havsnivåhöjningar stoppar svenskt bostadsbygge

Regeringen hejdar Vellinge kommuns detaljplan för ett lägenhetsbygge i Skanör. Länsstyrelsen menar att kommunen inte tagit hänsyn till framtida vattenhöjningar.

Klimat

Danskarna som tämjer vädrets makter

Översvämningar, inställd kollektivtrafik och förstörda källare. Skyfall förknippas ofta med stora bekymmer, men i Köpenhamn har man tänkt om. Här ses regnvattnet som en resurs.

Livsstil & konsumtion

På spaning efter tystnad i Göteborg

Buller gör människor sjuka och kostar samhället miljarder. Trots detta höjer Sverige de tillåtna bullernivåerna i nybyggda lägenheter och många städer har svårt att hantera bullerfrågorna i stadsplaneringen.

Hållbara städer

Så kan växtlighet hindra luftföroreningar

Växtlighet i städerna kan inverka både positivt och negativt på luftföroreningar. Därför är det viktigt att den placeras på rätt ställe.

Hållbara städer

Mycket att lära från experterna på teamwork

En hållbar infrastruktur ska vara effektiv och robust. Och helst inte kosta för mycket. Kan myrorna lära oss hur vi ska få den ekvationen att gå ihop?

Hållbara städer

Så bygger vi städer som klarar värmeböljor

Vissa regioner kommer att bli allt mer svårbeboeliga när världen blir varmare. Exempelvis kommer Persiska gulfen enligt ny forskning vara obeboelig, men professor Adrian Pitts lyfter smarta lösningar som låter oss bo kvar även i världens varmaste regioner.

Mat & jordbruk

Jordbruksmarken som blir till asfalt

Klimatförändringar och en växande befolkning kräver enligt forskaren Christel Cederberg att den svenska jordbruksmaken bevaras, då den kommer att behövas för matproduktion framöver. Samtidigt förstörs mycket av marken när städer och tätorter breder ut sig.

Hållbara städer

Satelliter och cyklar gör framtidens städer bobara

Världens städer växer snabbare än någonsin. En av de stora utmaningarna för dagens stadsplanerare är att skapa städer där människor kan röra sig fritt.

Hållbara städer

Barnen leder vägen mot social hållbarhet

En baksida av städernas förtätningsiver är att det bidrar till minskad rörelsefrihet för barnen. Genom att lyssna på och ta tillvara barnens kunskap om sin närmiljö kan samhällsplanerarna hitta lösningar som ger säkrare och mer tillgängliga offentliga miljöer, menar Sofia Cele, samhällsplanerare och forskare vid Uppsala universitet.

Hållbara städer

Därför har massbilismen ingen framtid

Bilismen kommer inte att ha samma dominerande roll i framtidens städer. Starka sociala och ekonomiska drivkrafter, snarare än miljömässiga, kommer göra bilen allt mindre betydelsefull. Det menar Alexander Ståhle, forskare vid KTH, som även förutspår en snabb utveckling de kommande decennierna.

Livsstil & konsumtion

Joggare leder in stadsplanerare på nya vägar

Joggarna intar städerna, men utan att stadsplanerarna hängt med i tempot. Nu ska forskarna kartlägga både löparna och joggningens historia för att skapa en hälsosam stadsutveckling.

Ett bi vilar på ett räcke över motorvägen

Hållbara städer

De bygger en stad för humlor och bin

Hur kan vi få humlor och andra pollinerare att trivas mitt i stan? Frågan kan verka märklig, men i ett framtidsperspektiv handlar det om hur vi ska få mat på bordet.

Hållbara städer

Goda exempel från världens bästa städer i ny FN-bok

Urbaniseringen sker i rekordfart världen över. Städerna brer ut sig på jordbruksmarkens och naturmiljöernas bekostnad. Bygger vi klokt kan städerna öka den biologiska mångfalden, i stället för att minska den. En ny bok från FN beskriver inspirerande förebilder.

Hållbara städer

Nytt index ska skapa hållbara städer

UN Habitat lanserar ett nytt verktyg för att mäta städers välstånd och utveckling – City Prosperity Index. Det visar översiktigt hur staden klarar sig inom fem viktiga områden: produktivitet, infrastruktur, eget kapital, livskvalitet och miljömässig hållbarhet.