UN Habitat lanserar ett nytt verktyg för att mäta städers välstånd och utveckling – City Prosperity Index. Det visar översiktigt hur staden klarar sig inom fem viktiga områden: produktivitet, infrastruktur, eget kapital, livskvalitet och miljömässig hållbarhet.

Detta hävdar rapportförfattarna ger en mer balanserad bild av välstånd än det tidigare ensidiga fokus på ekonomisk tillväxt. Tillsammans med en konceptuell matris - Wheel of Prosperity - bidrar det dessutom till att visa beslutsfattare hur insatser på ett område kan leda till utveckling och tillväxt i ett annat. UN Habitat lanserade nyligen sin State of the World’s Cities 2012/2013. Rapporten visar tydligt hur 2000-talets finansiella, ekonomiska, ekologiska, sociala och politiska kriser påverkar städerna. Den visar också hur ett ensidigt fokus på ekonomisk tillväxt har lett till växande klyftor mellan fattiga och rika, växande miljöproblem, ohämmad stadsutbredning och illegala bosättningar. Men det finns också exempel på städer som kan tjäna som föredömen.

Förespråkar ny typ av stad

UN-Habitat’s Wheel of Urban Prosperity. Klicka för att förstora bilden. Källa: State of the World’s Cities Report 2012/2013

UN-Habitat’s Wheel of Urban Prosperity. Klicka för att förstora bilden. Källa: State of the World’s Cities Report 2012/2013

– I rapporten förespråkar vi en ny typ av stad - det 21a århundradets stad – den goda människocentrerade staden, påpekar Dr Joan Clos, UN Habitats VD. Framtidens städer kommer att vara de som är kapabla att integrera de materiella och de mer immateriella aspekterna av välstånd, och som kan skala bort de ineffektiva, ohållbara former och funktioner som karaktäriserar dagens städer.
UN Habitat’s City Prosperity Index. Källa: State of the World’s Cities Report 2012/2013

UN Habitat’s City Prosperity Index. Klicka för att förstora bilden. Källa: State of the World’s Cities Report 2012/2013

Rapporten pekar på att städerna måste förstärka det offentliga rummet, utveckla kollektiva nyttigheter som vatten och avlopp, elektricitet och kollektivtrafik samt garantera alla invånares tillgång till dessa nyttigheter. – Framtidens  städer måste bli resilienta och harmoniska förklarar Dr Eduardo Moreno rapportens huvudförfattare. Med rätt och effektiv planering, skulle städerna kunna användas för att lösa nuvarande globala kriser. Men det förutsätter att stadsstyrena anpassar sina aktiviteter och utgifter till en lokal, regional och nationell urban utvecklingspolitik.

UN-HABITAT

FN:s Human Settlements Programme, UN-HABITAT, är FN:s organ för mänskliga bosättningar. Dess uppdrag är att främja socialt och miljömässigt hållbara städer med målet att ge en rimlig bostad för alla.