178 artiklar

Biologisk mångfald

112 artiklar

Hållbara städer

59 artiklar

Industri & Energi

171 artiklar

Kemikalier

448 artiklar

Klimat

50 artiklar

Landsbygd

256 artiklar

Livsstil & konsumtion

210 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

21 artiklar

Social hållbarhet

70 artiklar

Transport

167 artiklar

Vatten

Etikett

kött

kor stål och transport

Klimat

Hållbarhetsforskarnas råd till nästa regering

De närmsta åren kommer avgöra om vi når Parisavtalets klimatmål eller inte, men vad borde nästa regering fokusera på? Medan vi väntar på en ny regering, här är forskarnas svar på de klimatpolitiska åtgärder som de anser är mest akuta.

Mat & jordbruk

Äta veganskt det ”enskilt största” du kan göra för miljön

Enligt en ny studie är att äta växtbaserad kost, att undvika kött och mejerier, det sannolikt "enskilt största" du kan göra för att minska din miljöpåverkan.

grönsaker

Mat & jordbruk

Bästa dieten för planeten – och dig

Hälsoforskare vet vad vi ska äta för att må bra och miljöforskare har koll på hur vi ska äta för en hållbar utveckling. Men hur ska vi äta för att värna om både hälsa och miljön - samtidigt? Det ska forskare nu ta reda på i ett omfattande tvärvetenskapligt projekt.

Mat & jordbruk

Trendbrott: Svensk köttkonsumtion minskar

2017 sjönk köttförbrukningen med 2,6 procent, vilket motsvarar 2,2 kilo per person. Det är den största minskningen sedan 1990.

Klimat

Så minskar du dina koldioxidutsläpp

En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldoixidavtryck: att äta växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn.

Klimat

Klimatet större fråga för unga

Klimatförändringar är den viktigaste samhällsfrågan för unga, det visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av miljöorganisationen WWF.

Livsstil & konsumtion

Rekordhög köttförbrukning

Den totala förbrukningen av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny svensk rekordnivå under 2016, detta trots ett växande intresse för vegetarisk mat.

Livsstil & konsumtion

Klimatskatt på mat

Högre skatt på mat med stor klimatpåverkan, kan det vara en lösning för att minska utsläppen från livsmedelskonsumtionen? Det undersöker nu en forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Livsstil & konsumtion

Höjd skatt på kött kan minska utsläpp

En klimatskatt på kött och mjölk skulle leda till avgörande minskningar av utsläpp. En halv miljon liv skulle räddas om året på grund av dietförändringen. Det menar forskare på Oxford University.

Mat & jordbruk

Gödselfrågan som inte går att skita i

Räcker vårt gödsel om vi både ska minska djuruppfödning och användning av konstgödsel? Svaret är sannolikt ja – om vi odlar mer fleråriga växter som binder näring bättre och flyttar djur från södra Sverige till Mälardalen.

Mat & jordbruk

Naturbete på gott och ont

De stora klimatutsläppen från svensk nötköttproduktion behöver minska. Men frågan är om priset för en minskad klimatpåverkan är värt att betala.

Livsstil & konsumtion

Finns det bättre och sämre proteinkällor?

När ett minskat köttätande diskuteras står ofta proteinet i centrum. Protein finns i många livsmedel – men är vissa proteinkällor faktiskt bättre än andra?

Mat & jordbruk

Politiken och den heliga kon

Den ökande köttkonsumtionen lyfts allt oftare som ett miljöproblem som behöver hanteras. Men hur svarar politiken? Läs första delen av Extrakts tema om hur köttkonsumtionen påverkar miljön - och hur samhället svarar.

Klimat

Positiva trender finns – men vi lever allt mer över våra tillgångar

I år var jordens resurser förbrukade 8 augusti. Det är nästan en vecka tidigare än 2015. Dagen kallas Earth Overshoot Day och är ett pedagogiskt grepp för att få oss att förstå att någonting måste göras. Men det finns ljusglimtar i de data som ligger till grund för undersökningen.

Mat & jordbruk

Insekter – det nya köttet?

Insekter ses av många som ett bra substitut till mer miljöovänligt kött, då populationen i framtiden kommer att öka och vår miljöpåverkan måste minska. Insekterna är ofta nyttiga, miljömässigt hållbara och, enligt många - goda.

Mat & jordbruk

Svenskarna äter 25 procent mer kött än rekommenderat

Svenskar äter för mycket kött visar en ny studie från Lunds Tekniska Högskola. I studien presenteras också hur klimatet skulle påverkas om vi minskade vårt köttintag till den rekommenderade nivån.