149 artiklar

Biologisk mångfald

92 artiklar

Hållbara städer

43 artiklar

Industri & Energi

156 artiklar

Kemikalier

408 artiklar

Klimat

33 artiklar

Landsbygd

212 artiklar

Livsstil & konsumtion

185 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

52 artiklar

Skog

16 artiklar

Social hållbarhet

66 artiklar

Transport

155 artiklar

Vatten

Etikett

hormonstörande ämnen

Kemikalier

Farliga ämnen i elva av femton testade golvmattor

Forskare har testat femton golvmattor som säljs inom EU. Elva av dem innehöll cancerogena och hormonstörande ämnen, som ftalater, PFA-ämnen och bisfenol A. 

Biologisk mångfald

Bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor

I en ny studie har forskare undersökt hur ett hormonstörande ämne som används som bekämpningsmedel påverkar fortplantningen hos grodor. Resultatet visar att ämnet försämrade hanarnas fertilitet samt att yngel utvecklade äggstockar i stället för testiklar i högre utsträckning.

Blodtryck gravid

Livsstil & konsumtion

Samband mellan miljögifter och havandeskapsförgiftning studeras

Kan hormonstörande miljögifter vara en av orsakerna till havandeskapsförgiftning? Det ska forskare vid Lunds universitet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

Kemikalier

Koll på kemikalier med ny app

Just nu pågår arbetet med att ta fram en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor. Via appen ska konsumenter få information om en vara innehåller farliga ämnen och möjlighet att ställa frågor till leverantörerna.

Kemikalier

Sexleksaker klarar kemikaliekrav bättre än andra varor

Tidigare studier har visat att dildos och andra sexleksaker ofta innehåller hormonstörande ämnen. Nu visar en färsk undersökning att sexleksaker klarar kemikaliekraven mycket bättre än till exempel barnleksaker.

Livsstil & konsumtion

MiSSE-projektet jagar elaka dammråttor

Varför drabbas katter allt oftare av giftstruma? Kan det vara kemikalier i våra hem som ligger bakom ökningen - och hur kan det i så fall påverka oss människor? Forskningsprojektet Misse har gått till botten med frågorna genom att samla in dammprover från 17 olika hem där det bor både katter och barn.

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i vanliga plastprodukter

Kemikalieinspektionen har analyserat 160 plastprodukter. I nästan var tionde produkt hittades förbjudna kemikalier. Otillåtna ämnen hittades bland annat i en duschslang, en haklapp och en yogamatta.

Rottweilers

Kemikalier

Samband mellan miljögifter och lägre fertilitet stärks

En omfattande brittisk studie visar kraftiga och snabba förändringar av fertiliteten hos hanhundar, vilket misstänks ha ett samband med miljögifter.

Kemikalier

Metoden som ska täppa till luckorna i kemikalielagstiftningen

Forskare vid Stockholms universitet anser inte att EU:s reglering av kemikalier är tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljö. I en avhandling föreslås nu en metod för att underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning.

Kemikalier

Din dildos mörka baksida

Vilka kemikalier innehåller våra sexleksaker? I praktiken är det svårt att veta, för det finns ingen kontroll eller särskilda restriktioner. Två studier har dock visat att sexleksaker kan innehålla upp till 70 procent hormonstörande ftalater.

Kemikalier

Snart vet vi vilka kemikalieblandningar som är största hälsohoten

Trots att cocktaileffekten har studerats och debatterats i flera år har den ännu inte haft någon större inverkan på lagstiftningen kring kemikalier. Två svenska forskningsprojekt kan komma att ändra på det.

Kemikalier

Hormonstörare kostar EU över 180 miljarder varje år

Hormonstörande ämnen bidrar väsentligt till fetma och diabetes, och kostar de europeiska länderna minst 180 miljarder kronor varje år. Enligt forskarna bakom studien är siffran försiktigt tilltagen, och resultaten visar behovet av att kontrollera exponeringen för hormonstörande ämnen.

Miljögifter kan störa minkarnas reproduktion

Kemikalier

Kemikaliecocktail påverkar minkars fortplantning

Vilda minkhannar som har ackumulerat höga halter av vissa miljögifter visar tecken på feminisering, en påverkan på fortplantningssystemet. Det visar ny studie om effekter av hormonstörande ämnen från SLU.

Två barn bygger hus av plastklossar

Kemikalier

Plastgolv kan orsaka astma

Det finns ett tydligt samband mellan ftalater och astma hos skolbarn hävdar ny amerikansk studie.

Kemikalier

Plastprodukter innehöll farliga ämnen

I nästan hälften av de plastprodukter som undersöktes av Kemikalieinspektionen hittades farliga ämnen.

Vatten

Spanade efter flytande sopberg – fann något ännu värre

Plastskräp är inte bara fult. Det dödar också. Havens djur trasslar in sig och misstar skräpet för mat. Men farligast på sikt är de allra minsta plastpartiklarna. De drar till sig miljögifter och kan förgifta hela ekosystemet.

Kemikalier

Tydligt samband mellan miljögifter och folksjukdomar

Uppsalaforskarna Monica och Lars Lind kan visa att det finns ett tydligt samband mellan hormonstörande miljögifter och sjukdomar som fetma, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Sjukdomar som ökar snabbt i antal och som riskerar att göra samhällets sjukvårdskostnader ohanterliga.

Livsstil & konsumtion

Kritiskt läge när fortplantningen påverkas

Var sjunde par lyckas idag inte få barn på naturlig väg. Priset vi betalar för den ökade infertiliteten är högt både för de individer som drabbas och för samhället i stort. Och i förlängningen kan utvecklingen bli ett hot mot hela vår överlevnad.