Etikett /Hormonstörande ämnen

Hormonstörande ämnen

Vad är hormonstörande ämnen?

Alla växter och djur producerar hormoner. Hormonerna i sin tur är molekyler som genom att skickas från en cell till en annan bland annat samordnar fortplantningen, immunförsvaret och ämnesomsättningen.
Under senare år har det blivit allt vanligare med störningar i det här systemet, vilket beror på att hormonerna ibland blir infiltrerade av ämnen som förstör signalerna. Det kan leda till en mängd problem; infertilitet, cancer, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar liksom för tidig pubertet. Hormonstörningarna kan antingen vara medfödda eller något som utvecklats under livets gång.

Vart kommer ämnena ifrån?

För människor är den vanligaste källan till hormonstörande ämnen via livsmedel. Men de sprids även ut i naturen via bekämpningsmedel (pesticider), plaster, impregnering, parfym, flamskyddsmedel och läkemedelsrester. Det finns även naturligt hormonstörande ämnen rent naturligt i miljön, bland annat i vissa svampar.
För att motverka påverkan av hormonstörande ämnen införs olika gränsvärden för hur mycket av ett visst ämne som får finnas i produkter. Vissa ämnen har även förbjudits helt. Samtidigt är inte kunskapen komplett om hur mycket effekt olika ämnen har på hormonerna. Därför bedrivs det mycket forskning på just detta.

Hormonstörande ämnen kan bland annat påverka fertiliteten. På bilden omhändertar en embryolog en äggcell i samband med en IVF-behandling.

Hormonstörande ämnen kan bland annat påverka fertiliteten. Här omhändertar en embryolog en äggcell i samband med en IVF-behandling.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.