265 artiklar

Biologisk mångfald

185 artiklar

Hållbara städer

118 artiklar

Industri & Energi

202 artiklar

Kemikalier

605 artiklar

Klimat

99 artiklar

Landsbygd

403 artiklar

Livsstil & konsumtion

264 artiklar

Mat & jordbruk

77 artiklar

Skog

71 artiklar

Social hållbarhet

81 artiklar

Transport

194 artiklar

Vatten

Etikett

Miljömål

Stockholm

Hållbara städer

Färre bilar krävs för att nå städernas miljömål

Miljömålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar en rapport som Boverket har tagit fram.

Biologisk mångfald

Allvarligt läge för Skånes miljömål

Av Skånes 15 miljömål uppnås bara ett. Flera av målen visar dessutom en negativ utveckling.

Livsstil & konsumtion

Få upphandlare ställer krav på miljömärkning

Bara 34 procent av svenska upphandlare ställer krav på miljömärkningar och certifieringar i över hälften av upphandlingarna. Det visar en enkätundersökning samarbetsprojektet ModUpp2020 har gjort.

Naturbetesmark

Biologisk mångfald

Svårt att nå målen för biologisk mångfald

Olika mätningar av Sveriges biologiska mångfald visar samma resultat: den negativa utvecklingen har inte gått att vända. De största mångfaldsförlusterna sker i skogs- och jordbrukslandskapet – enligt studier har 90 procent av landets artrika naturbetesmark och ängar försvunnit på hundra år.

Hållbar stad med träd.

Hållbara städer

Nytt hållbart råd

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för hållbara städer för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Tio myndigheter ingår i rådet som kommer ledas av tidigare kommunalrådet Björn Sundin.

Livsstil & konsumtion

Svårt att uppnå säker strålmiljö

För att miljökvalitetsmålet ”Säker strålmiljö” ska kunna uppnås så måste antalet hudcancerfall minska, men utvecklingen går tyvärr åt motsatt håll. Antalet personer som drabbas av cancerformen ökar snabbt.

Klimat

Varför når inte vetenskapen fram till politiken?

Miljömålen i Sverige uppnås inte i tid. Kan det bero på att vetenskaplig fakta används på fel sätt eller att det till och med görs avsiktliga försök att undanhålla relevant forskning? Den frågan ställer sig Mikael Karlsson och Karin Edvardsson Björnberg vid KTH i ett nytt projekt.

Debatt

Livsstil & konsumtion

”Konsumtionismen kan inte bekämpas med konsumtion”

Vi människor är inte bara konsumenter utan också medborgare och det är här nyckeln till hållbara konsumtionsmönster står att finna. Genom att tilltalas i egenskap av medborgare, som en del i en samhällelig gemenskap, ökar legitimiteten för att tala inte bara om individens frihet utan också individens ansvar, skriver Josefin Wangel, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys, KTH.

Livsstil & konsumtion

Svenska miljömyndigheter utreds

Regeringen vill göra en total översyn av elva miljömyndigheter. Syftet är att förnya och effektivisera miljöarbetet och att miljömålen ska uppfyllas bättre. Det skriver miljöminister Lena Ek (C) på DN Debatt.

Kemikalier

Nödvändigt med fokus på både hälsoeffekter och åtgärder

Vetenskapliga rön om riskerna med PCB, flamskyddsmedel och andra miljögifter har varit centrala i svenska framgångar för att få igenom internationella beslut om åtgärder. Motsvarande kunskaper om dagens föroreningar är viktiga i förhandlingar inom EU och på global nivå.

Klimat

De finansierar miljöforskningen

Omkring tre miljarder kronor satsas varje år på miljöforskning i Sverige. De mesta pengarna fördelas via statliga forskningsfinansiärer.

Klimat

Mer forskning behövs för att nå miljömålen

Mer forskning och kunskapsutveckling behövs om Sverige ska klara miljömålen. Det skriver Naturvårdsverket i sin fördjupande utvärdering av miljö- och generationsmålen.