345 artiklar

Biologisk mångfald

239 artiklar

Hållbara städer

156 artiklar

Industri & Energi

233 artiklar

Kemikalier

696 artiklar

Klimat

120 artiklar

Landsbygd

488 artiklar

Livsstil & konsumtion

309 artiklar

Mat & jordbruk

106 artiklar

Skog

141 artiklar

Social hållbarhet

93 artiklar

Transport

216 artiklar

Vatten

Etikett

ekosystem

Sjöstjärna Antarktis

Klimat

Förvånande fynd under Antarktis is

Artrikedomen i Antarktis hav har ökat dramatiskt, det konstaterar en internationell forskargrupp som just nu dyker under isen. Extrakt har senaste nytt från några av teamets deltagare.

Skog

Försvaret mot skogsskövlingen

De senaste hundra åren har hälften av världens mangroveskogar försvunnit. På Sri Lanka har man tagit krafttag mot problemet. All mangroveskog ska skyddas – och det är kvinnorna som gör jobbet.

Biologisk mångfald

Nytt forskningsfokus i kampen mot massutdöende

Vi kan vara på väg in i en ny period för massutdöende som denna gång - för första gången - orsakas av människans aktivitet. Forskningen bör agera genom att styra om från inventering av arter till fokus på hållbara ekosystem.

Biologisk mångfald

Ny guide värderar ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har kommit ut med en praktiskt inriktad guide där du steg-för-steg ska kunna värdera ekosystemtjänster. Tanken är att offentlig och privat sektor, politiker, organisationer och individer ska kunna använda guiden för att fatta mer hållbara beslut.

Biologisk mångfald

Mer än antalet arter som avgör

En stor biologisk mångfald bland arter behöver inte automatiskt betyda att ekosystemets funktioner ökar. En ny studie visar att sammansättningen av arter och deras egenskaper är minst lika viktig.

Vatten

Drogpåverkade abborrar kan rubba hela ekosystem

Det ångestdämpande läkemedlet oxazepam som läcker ut i våra vattendrag förändrar beteendet hos abborrar. De blir mer aktiva, tar fler risker och blir mindre sociala. På sikt kan det ge effekter i hela ekosystemet, med bland annat ökad algblomning som följd.

Vatten

Spanade efter flytande sopberg – fann något ännu värre

Plastskräp är inte bara fult. Det dödar också. Havens djur trasslar in sig och misstar skräpet för mat. Men farligast på sikt är de allra minsta plastpartiklarna. De drar till sig miljögifter och kan förgifta hela ekosystemet.

Vatten

Östersjöns mikroorganismer kartlagda

Ett internationellt forskningsprojekt har kartlagt generna hos Östersjöns virus, bakterier och plankton. Kunskapen ska leda till en bättre förvaltning av det utsatta brackvattenhavet.

Vatten

Plastskräp bildar nytt ekosystem

De stora mängderna av plastskräp som finns i världshaven har bildat ett helt nytt ekosystem.

Biologisk mångfald

Kan man sätta en prislapp på naturen?

Ekosystemtjänster är det nya modeordet för att visa hur beroende vi människor är av naturen. Förhoppningen är att om vi lyckas värdera dessa tjänster kommer vi att kunna skapa en hållbar utveckling och rädda planeten. Men kan man verkligen sätta ett pris på naturen, och hur ska det i så fall gå till?

Vatten

Sura hav försämrar matsmältningen hos marina arter

Matsmältningen hos marina organismer påverkas av havsförsurningen visar en ny studie.

Hållbara städer

Goda exempel från världens bästa städer i ny FN-bok

Urbaniseringen sker i rekordfart världen över. Städerna brer ut sig på jordbruksmarkens och naturmiljöernas bekostnad. Bygger vi klokt kan städerna öka den biologiska mångfalden, i stället för att minska den. En ny bok från FN beskriver inspirerande förebilder.

Biologisk mångfald

Rockström & Klum vill beröra

Med sin nya bok vill de skapa en brygga mellan vetenskap och samhälle. Men även uppmana till samhällsförändringar. Extrakt har träffat två av Sveriges mest inflytelserika miljöprofiler för att prata effektiv kommunikation och vägen till ett hållbart samhälle.