277 artiklar

Biologisk mångfald

198 artiklar

Hållbara städer

132 artiklar

Industri & Energi

208 artiklar

Kemikalier

631 artiklar

Klimat

100 artiklar

Landsbygd

428 artiklar

Livsstil & konsumtion

274 artiklar

Mat & jordbruk

77 artiklar

Skog

84 artiklar

Social hållbarhet

85 artiklar

Transport

198 artiklar

Vatten

Etikett

klimatåtgärder

Transport

Fyra storstäder förbjuder dieselfordon

Borgmästarna i Paris, Mexico City, Madrid och Aten har kommit överens om att minska utsläppen genom att ta bort dieselfordonen. År 2025 ska dieseldrivna bilar och lastbilar vara helt eller delvis förbjudna i städerna.

Klimat

Parisavtalet träder i kraft i dag

Avtalet från klimatmötet COP21 börjar gälla i dag. Världens länder lovar nu att temperaturökningen ska hållas under två grader. Samtidigt varnar FN att insatserna inte är tillräckliga.

Hållbara städer

Ingen guldmedalj till miljöarbetet i Rio

Inför ansökningsprocessen om att få arrangera OS utlovade Rio en mängd miljöåtaganden som skulle genomföras om de olympiska spelen tillföll Brasilien, men utfallet av dessa löften är tyvärr inte mycket att hurra för.

Klimat

Varken klimatarbete eller kvinnor i utsläppstunga branscher

En grupp forskare vid avdelningen för industriell ekologi på KTH har analyserat kvinnorepresentation och klimatarbete bland företag i transport- och tillverkningsindustrin.

Klimat

Klimatavtalet i Paris räcker inte

Trots klimatavtal i Paris, den globala uppvärmningen kommer inte att stanna vid två grader. Världens länder måste göra mer visar ny studie.

Klimat

Sista timmarna på klimatmötet

Trycket höjs nu både för delegaterna inne i förhandlingsrummen i Paris och hos aktivisterna utanför dem. För att få en bild av vad de sista timmarna på klimatmötena innebär har Extrakt intervjuat före detta miljöministern och förhandlaren Lena Ek och Mathias Fridahl, klimatforskare med inriktning på internationell miljöpolitik.

Klimat

”Klimatmötena har inte så stor betydelse som de ofta ges”

I december samlas världens beslutsfattare i Paris och förväntningarna på COP21 är enorma. Men är det verkligen på politiska toppmöten som den avgörande omställningen skapas? Johannes Stripple och hans kollegor riktar istället sin forskning mot den klimatomställning som redan sker idag, oberoende av politisk styrning.

Klimat

Bästa strategin för att motivera klimatagerande

Vi behöver börja fråga oss på vilket sätt ett samhälle som har lyckats ta itu med klimatförändringarna kan vara bättre än det samhälle vi har i dag.
Både forskare och politiker har länge skrikit sig hesa med budskap som: Bry dig om koldioxid! Bry dig om våra sura vatten! Bry dig om Antarktis! Men om vi istället vänder på steken och frågar: vad bryr du dig om? Baserat på svaret bör vi para ihop nödvändig samhällsutveckling med sådant som folk redan bryr sig om.
Det skriver Lars-Olof Johansson och Gró Einarsdóttir, verksamma vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Mat & jordbruk

Gräsligt viktigt hur världens betesmarker sköts

Rätt skötta kan vissa gräsmarker lagra mer kol än skogar. De kan också fungera avkylande genom avdunstning, visar ny forskning. Då gräsmarkerna utgör närmare en tredjedel av jordens isfria yta är de därför en viktig del i arbetet med lindring av och anpassning till klimatförändringarna.

Klimat

FN:s klimatpanel: Det är bråttom

Det går fortfarande att nå tvågradersmålet. Men då krävs snabba och kraftiga utsläppsminskningar. Det är budskapet i FN:s klimatrapport som presenterades på söndagen.

Klimat

Klimatförändringarna skapar nya fattiga

Nästa rapport från FN:s klimatpanel, IPCC, ska egentligen inte publiceras förrän nästa år men ett utkast har redan läckt ut.

Moln över bergstopparna i en vik med ett grönlandskap och lite snö

Klimat

Nytt perspektiv ska få fart på klimatförhandlingarna

Sveriges miljöminister Lena Ek har tagit initiativ till en internationell rapport som ska visa hur man kan uppnå ekonomisk tillväxt och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringarna.

Klimat

Viktigt att få med lokalbefolkningen i projekten

Kan REDD bidra till minskade koldioxidutsläpp och samtidigt ge tillbaka något till brukarna på lokal nivå? Det är en av de frågor som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet nu ställer sig.

Klimat

”Utan ersätting tappar markägarna motivationen”

Ett nytt internationellt initiativ för att minska avskogningen i tropiska områden, PES, kan bli verkningslöst. ”Markägare som inte ersätts som tidigare kan tappa motivationen att bevara sin skog”, säger Anna Norén, forskare vid Göteborgs universitet.

Klimat

Bristande klimatarbete granskas i sömmarna

Riksrevisionen har i ett antal granskningar av regeringens och myndigheternas klimatarbete hittat flera återkommande brister. Nu gör de en slutgranskning. Målet är att få en aktuell och samlad bild.