265 artiklar

Biologisk mångfald

185 artiklar

Hållbara städer

118 artiklar

Industri & Energi

202 artiklar

Kemikalier

605 artiklar

Klimat

99 artiklar

Landsbygd

403 artiklar

Livsstil & konsumtion

264 artiklar

Mat & jordbruk

77 artiklar

Skog

71 artiklar

Social hållbarhet

81 artiklar

Transport

194 artiklar

Vatten

Etikett

grundvatten

Barn med vattenglas

Vatten

Nytt projekt hoppas lösa vattenbristen

De senaste åren har flera platser i Sverige drabbats av vattenbrist, ett problem som ser ut att bli vanligare i framtiden. Forskare utvecklar nu ett antal tekniker för att säkra vattentillgången. Avsaltning och grundvattendammar kan vara två lösningar.

uppsala domkyrka

Hållbara städer

Grundvatten hotas när städer växer

Uppsalaåsen ger staden rent dricksvatten – helt naturligt och gratis. Men i takt med att staden växer så riskerar den naturliga reningen att slås ut, och tyvärr är situationen inte unik för Uppsala. Forskare varnar nu för att grundvattenskydd och skyddsområden nedprioriteras på flera håll i Sverige.

Vatten

Märkliga trappsteg upptäckta i Östersjön

Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt meterhöga trappsteg på botten längs Östersjöns kust. De gåtfulla formationerna kan ha en viktig betydelse för Östersjöns miljö.

Kemikalier

Ny teknik ska minska spridning av gifter

Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar en metod som ska hindra giftiga ämnen att sprida sig i grundvattnet. Tekniken ska främst användas i förorenade industriområden där särskilt halterna av arsenik är stor.

Klimat

Öland behöver tänka på varje droppe

Svenskar är vana vid att alltid ha vatten i kranen, men vad händer om vattnet tar slut? På Öland är läget akut, lägre grundvattennivåer har aldrig uppmätts. Extrakt besökte den populära sommarön och fann nytänkande i krisens spår.

Mat & jordbruk

Torkan slår hårt mot USA:s viktigaste odlingsmark

Torkan i Kalifornien är inne på sitt fjärde år. Många sektorer drabbas hårt och i krisens spår uppmanas alla att stänga av kranen.
Samtidigt expanderar de stora mandelodlingarna i Central Valley, en vattenslukande industri som borrar allt djupare efter grundvatten i den torra jorden. Följ med Extrakt på resa i den sinande dalen.

Kemikalier

Grundvattnet i Skåne förorenat

Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i det skånska grundvattnet. Det visar en ny forskningsavhandling från Lunds universitet.

Kemikalier

Dricksvatten kan innehålla bekämpningsmedel

SLU:s nationella provtagningar visar att svenskt grundvatten ofta innehåller rester av bekämpningsmedel. Eftersom hälften av vårt dricksvatten kommer från grundvatten kan många människor ovetandes få sig kemikalierna via sitt dagliga vatten.

Biologisk mångfald

Grundvatten visar var artrikedomen är störst

Ny forskning från SLU och Umeå universitet visar att störst biologisk mångfald finns vid strandzoner där det flödar in grundvatten. Den nya kunskapen kan minska de negativa effekterna av skogsbruket.

Klimat

Ökad nederbörd kan ge förorenat dricksvatten

Vid kraftig nederbörd stiger den ytliga grundvattennivån. Då kan tungmetaller och andra skadliga föroreningar som legat lagrade i jorden läcka ut och nå grundvattnet.