Bristen på infrastruktur ledde till att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar i stället för elbilar under tidigt 1900-tal i USA, visar en ny studie.

– Det är en vanlig föreställning att elbilarna var tekniskt underlägsna och dyrare. Vi finner att detta inte riktigt stämmer. Elbilarna var dyrare, men inte i relation till prestanda. Dessutom var den genomsnittliga räckvidden förvånansvärt bra eftersom tidiga bilar var lätta och relativt små, säger Josef Taalbi, docent i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Utvecklingen av elbilarna bromsades snarare av tillgången på el.

– Den långsamma utbyggnaden av elinfrastruktur gjorde att många producenter tidigt valde att satsa på bensinbilar i stället för elbilar, säger Hana Nielsen, forskare vid institutionen för ekonomisk historia, Lunds universitet

Forskarna visar i studien att resultaten har tydliga konsekvenser för nutida diskussioner.

– I ljuset av den nuvarande klimatkrisen stöder resultaten tanken på att storskaliga investeringar i infrastruktur är avgörande för att uppnå hållbara transport- och energisystem. Detta gäller inte minst elbilar, men också andra förnyelsebara energitekniker, säger Hana Nielsen.

– Våra resultat betonar att brist på infrastruktur eller försenade åtgärder kan skapa incitament som inte bara hindrar alternativa tekniker, utan också stärker rådande tekniker, säger Josef Taalbi i ett pressmeddelande.  


Karin Montgomerytext

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Börje Wineström skriver:

    Skulle vara intressant och testa tanken om alla bilar idag var elbilar, dvs ingen bensin eller diesel finns att tillgå, bara el laddning.
    Hur skulle eltillgången var då. Hur stor brist skulle vi ha. Skulle samhället fungera?