Bristen på infrastruktur ledde till att bilproducenter valde att tillverka bensinbilar i stället för elbilar under tidigt 1900-tal i USA, visar en ny studie.

– Det är en vanlig föreställning att elbilarna var tekniskt underlägsna och dyrare. Vi finner att detta inte riktigt stämmer. Elbilarna var dyrare, men inte i relation till prestanda. Dessutom var den genomsnittliga räckvidden förvånansvärt bra eftersom tidiga bilar var lätta och relativt små, säger Josef Taalbi, docent i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Utvecklingen av elbilarna bromsades snarare av tillgången på el.

– Den långsamma utbyggnaden av elinfrastruktur gjorde att många producenter tidigt valde att satsa på bensinbilar i stället för elbilar, säger Hana Nielsen, forskare vid institutionen för ekonomisk historia, Lunds universitet

Forskarna visar i studien att resultaten har tydliga konsekvenser för nutida diskussioner.

– I ljuset av den nuvarande klimatkrisen stöder resultaten tanken på att storskaliga investeringar i infrastruktur är avgörande för att uppnå hållbara transport- och energisystem. Detta gäller inte minst elbilar, men också andra förnyelsebara energitekniker, säger Hana Nielsen.

– Våra resultat betonar att brist på infrastruktur eller försenade åtgärder kan skapa incitament som inte bara hindrar alternativa tekniker, utan också stärker rådande tekniker, säger Josef Taalbi i ett pressmeddelande.