249 artiklar

Biologisk mångfald

166 artiklar

Hållbara städer

105 artiklar

Industri & Energi

196 artiklar

Kemikalier

576 artiklar

Klimat

88 artiklar

Landsbygd

372 artiklar

Livsstil & konsumtion

254 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

73 artiklar

Skog

51 artiklar

Social hållbarhet

78 artiklar

Transport

191 artiklar

Vatten

Etikett

tungmetaller

Kemikalier

Ryska industrier hotar djurlivet i norr

Några kilometer från den norska gränsen ligger tre av Rysslands smutsigaste industrier och släpper ut svaveldioxid och tungmetaller över Nordnorge. Problemet är så stort att det har kallats Norges största miljöproblem.

Kemikalier

”Jag bjuder inte min dotter på fisk”

Över hälften av Sveriges sjöar ligger över WHO:s gränsvärden för kvicksilver. Staffan Åkerblom söker svar.

Kemikalier

Höga halter tungmetall funna i grovt bröd

Bröd som har bakats på grovt vetemjöl sticker ut i Livsmedelsverkets undersökning. Det innehåller betydligt högre halter kadmium än rågbröd. Höga mängder kadmium kan leda till njurskador.

Kemikalier

Bly kan påverka barns framtid

Den svenska utfasningen av bly på 70-talet har skapat ett naturligt experiment. Kan det vara så att exponering av bly påverkar ett barns långsiktiga chanser i livet? I nytt projekt ska forskare nu kombinera mossprover med skolbetyg, utbildningslängd och antal brottsutfall.

Kemikalier

Bakterier kan sanera mark från tungmetaller

Naturligt förekommande jordbakterier kan användas för att sanera mark och vatten från tungmetaller, enligt ny avhandling. Metoden är en miljövänlig lösning som kan få stor betydelse för människor och djur som lever i områden med problem med förorenat dricksvatten.

Oäkta smycken kan innehålla tungmetaller

Kemikalier

Oäkta smycken kan innehålla tungmetaller

En granskning av oäkta smycken visar att de kan innehålla ämnen som bly, kadmium och allergiframkallande nickel.

Antibiotikaresistens

Livsstil & konsumtion

Tungmetaller kan driva på resistensutveckling

Tungmetaller kan bidra till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det visar en ny studie från Uppsala universitet.

Kemikalier

Båtklubbar måste ta ansvar för gifterna på land

Skötseln av fritidsbåtar under vinterhalvåret ger stora föroreningar på land. Det handlar om höga halter av mycket giftiga ämnen. Forskare vid Stockholms universitet har nu sett över ansvarsfrågan och slutsatsen är att båtklubbar behöver ha tydliga regler och kontrollera att medlemmarna följer dem. Man bör även överväga att göra båtuppläggningsplatser tillståndspliktiga.

Klimat

Ökad nederbörd kan ge förorenat dricksvatten

Vid kraftig nederbörd stiger den ytliga grundvattennivån. Då kan tungmetaller och andra skadliga föroreningar som legat lagrade i jorden läcka ut och nå grundvattnet.

Kemikalier

Så ska regnvatten renas från tungmetaller

Det kallas Rain Garden, eller dagvattenbiofilter, och är en enkel anläggning för att rena och fördröja dagvatten. Forskare försöker nu få tekniken, som redan används i USA och Australien, applicerbar för svenska förhållanden.