265 artiklar

Biologisk mångfald

185 artiklar

Hållbara städer

118 artiklar

Industri & Energi

202 artiklar

Kemikalier

605 artiklar

Klimat

99 artiklar

Landsbygd

403 artiklar

Livsstil & konsumtion

264 artiklar

Mat & jordbruk

77 artiklar

Skog

71 artiklar

Social hållbarhet

81 artiklar

Transport

194 artiklar

Vatten

Etikett

framtidens jordbruk

Klimat

Svenska forskare närmare egen fotosyntes

Forskare har tagit stora steg i att lista ut hur fotosyntesen går till i växter. Det kan leda till att vi snart kan använda artificiell fotosyntes till att producera bränsle.

Mat & jordbruk

Forskare effektiviserar fotosyntesen

Genmodifierade växter har visat sig bli 20 procent större när deras fotosyntes gjorts mer effektiv. Forskarna tror att det kan vara ett steg i att föda en större befolkning.

Klimat

Smartare vattenanvändning ger högre matproduktion

Enligt en ny studie från Potsdaminstitutet för klimatforskning skulle en bättre fördelning av vattenresurser inom jordbruket kunna halvera det globala livsmedelsunderskottet och begränsa några av de skadliga effekterna som klimatförändringarna har på skördar.

Biologisk mångfald

Fokus på våra hotade matjordar i ny FN-rapport

Världens matjordar är hotade enligt en rapport som publicerades på Världsjorddagen. Forskarna föreslår bland annat att fler jordbruk minskar jordbearbetningen och inför mer varierade grödor som lösning.

Mat & jordbruk

Så gör vi framtidens mat hållbar

Mindre kött, mjölk och ägg. Mer spannmål och betydligt mer baljväxter. Det är några viktiga förändringar vi behöver göra i vår framtida kosthållning, menar Elin Röös och hennes kollegor som forskar om vad vi ska odla och äta i Sverige 2050.

Mat & jordbruk

Jordbruksmarken som blir till asfalt

Klimatförändringar och en växande befolkning kräver enligt forskaren Christel Cederberg att den svenska jordbruksmaken bevaras, då den kommer att behövas för matproduktion framöver. Samtidigt förstörs mycket av marken när städer och tätorter breder ut sig.

Mat & jordbruk

Hård debatt i media om ekologiskt jordbruk

Ger ekologisk produktion bättre livsmedel och bättre miljö? Eller vad är det som gäller? En het debatt kring detta har blossat upp efter att fyra SLU-forskare riktat kritik mot ekologiskt jordbruk på Svd Brännpunkt.

Mat & jordbruk

”Lagstiftning stigmatiserar ofarliga GMO-grödor”

All tillgänglig forskning visar att det inte är förädlingsmetoden som avgör en grödas påverkan på människor och djurs hälsa eller den omgivande miljön. Trots detta ställs fortsatt omfattande krav på riskanalyser av GM-grödor medan motsvarande krav helt saknas för konventionellt förädlade grödor. Det är hög tid att reformera EU:s biosäkerhetslagstiftning och införa en teknikneutral lagstiftning som reglerar slutprodukten istället för, som idag, förädlingsmetoden. Det skriver Jens Sundström, docent och samverkanslektor vid SLU.

Mat & jordbruk

En enorm omvandling – i det tysta

En jättelik strukturomvandling sker inom svenskt jordbruk. Det som var tio gårdar för tjugo år sedan är idag en enda stor gård. Blandjordbruken försvinner och specialiseringen ökar. Samtidigt läggs många jordbruk ner helt och hållet.

Mat & jordbruk

Bönderna som går emot strömmen

Svenska gårdar läggs ner i rask takt, och de som är kvar blir allt större. Men samtidigt som en stor strukturomvandling pågår inom svenskt jordbruk, ser forskarna en annan trend: många bönder har vanliga lönearbeten och sköter gården vid sidan av.