Genmodifierade växter har visat sig bli 20 procent större när deras fotosyntes gjorts mer effektiv. Forskarna tror att det kan vara ett steg i att föda en större befolkning.

Växter anpassar sin fotosyntes och har en inbyggd skyddsmekanism som aktiveras när solen lyser för starkt och de inte kan använda sin fotosyntes på ett optimalt sätt, en omställning som tar några sekunder. Det är processen när växten sedan ska starta upp igen som forskarna har kunnat snabba på. Forskarnas genmodifierade plantor blev i genomsnitt uppemot 20 procent större än vanliga växter, enligt studien som publiceras i vetenskapstidskriften Science. Studier har pågått i årtionden på de 140 steg som växter tar för att omvandla solljus till mat. Forskarna har identifierat ett antal flaskhalsar i processen och därför modifierat tobaksplantors gener. Resultaten beskrivs av forskare som banbrytande och det första övertygande försöket på levande plantor.

Läs mer här (www.sciencemag.org)