Ger ekologisk produktion bättre livsmedel och bättre miljö? Eller vad är det som gäller? En het debatt kring detta har blossat upp efter att fyra SLU-forskare riktat kritik mot ekologiskt jordbruk på Svd Brännpunkt.

I debattartikeln menar forskarna (däribland SLU-professorerna Lars Bergström och Thomas Kätterer) att skördarna inom den ekologiska odlingen går ner med 30-60 procent och att Sverige med ett helt ekologiskt jordbruk skulle behöva 1,7 miljoner hektar utöver de 2,6 miljoner hektar åkermark som finns i dag. Dessutom menar de att det inte finns något stöd i forskningen att ekologisk odling skulle vara bättre för klimatet eller leda till bättre livsmedel för konsumenten. Ekologisk odling är vägen till svält, slår de fast. Debattartikeln har mött hård kritik från flera håll. ”De gör en grov och felaktig förenkling vad gäller halv skörd exempelvis. De har med en felaktig siffra i statistiken, vissa grödor ger 80-90 procents skörd och andra ger halv skörd, men globalt stämmer inte de siffrorna alls. Där hävdar sig ofta de ekologiska grödorna väl” säger Maria Wivstad, föreståndare på Centre for organic food and farming på SLU, i DN. ”Djuren på ekologiska gårdar går ute stor del av året och hämtar sitt eget foder. Tillsammans med att man inte använder bekämpningsmedel i produktionen så ger detta en ökad biologisk mångfald som i sig skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och en mer motståndskraftig natur. Detta faktum bortser de fyra forskarna helt ifrån”, skriver Maria Dirke, Verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna, på SVT Opinion. Linus Källander, talesperson för Dyrare mat, nu skriver på SVT Opinion: ”Skulle svenska konsumenter vända ryggen till ekologiska kaffe-, banan- och grönsaksodlare i de länder vi importerar vår mat ifrån får många bönder återvända till den konventionella vägen kantad av kemikalieanvändningens förödande konsekvenser på hälsa, ekonomi och miljö” Samtliga vänder sig mot polariseringen mellan konventionellt och ekologiskt jordbruk som görs i debattartikeln på Svd Brännpunkt. ”Inget jordbruk är perfekt och vi kan inte fortsätta att producera mat i världen på det sätt som vi har vant oss vid under de senaste årtionden. Det finns inga enkla lösningar, inte ens ekologisk produktion är det snabba svaret. Det som behövs är nya sätt och kretsloppstänkande. Vi har en lång väg att gå och mer forskning behövs, skriver Maria Dirke vidare på SVT Opinion. Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, menar att agroekologiskt jordbruk, som bygger på ekologiska metoder, men som inte helt behöver utesluta användningen av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, kan vara en väg framåt. ”Det finns en kompromiss i agroekologiskt jordbruk, man kanske behöver gödsla med fosfor om det är fattiga marker och någon gång spruta om blir gräshoppsinvasion” säger han i en replik i Svd.