166 artiklar

Biologisk mångfald

102 artiklar

Hållbara städer

46 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

431 artiklar

Klimat

44 artiklar

Landsbygd

232 artiklar

Livsstil & konsumtion

200 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

56 artiklar

Skog

20 artiklar

Social hållbarhet

68 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

cyklism

Livsstil & konsumtion

Forskare: Vi borde lämna bilarna bakom oss

Nivåerna av luftföroreningar kan vara mycket högre inuti en bil än utanför, det menar den brittiske kemiprofessorn sir David King. Om samma resultat märks i Sverige finns det dock fler svar på.

Livsstil & konsumtion

Värdefull restid kan minska stress för pendlare

Ju längre restid med kollektiva transportmedel, desto sämre mår pendlaren, visar en avhandling från Lunds universitet. Men det finns sätt att öka välmåendet.

Transport

Trafikverket backar om snabbcykelstråk

Arbetspendling via cykel skulle kunna ge stora samhällsvinster både ur hälso- och miljöperspektiv, men nu backar Trafikverket om det planerade snabbcykelstråket i Stockholm.

Hållbara städer

Fler cyklister ger stora samhällsvinster

40 procent av dagens bilister i Storstockholm har så kort avstånd till arbetet att de skulle kunna ta cykeln istället. Och fler cyklister kan innebära stora vinster för samhället, enligt rapport från GIH.

Transport

Tyskar väljer elcykeln framför bilen

Folk som skaffar elcykel drar tydligt ned på sitt bilåkande. Det visar tyska forskare i en ny stor studie över trafikbeteende och elcykelanvändning.

Hållbara städer

Satelliter och cyklar gör framtidens städer bobara

Världens städer växer snabbare än någonsin. En av de stora utmaningarna för dagens stadsplanerare är att skapa städer där människor kan röra sig fritt.

Livsstil & konsumtion

Insatser på flera nivåer ska få fler att cykla

Hur övertygar man den ”ovillige” cyklisten att börja cykla? För att få till mer hållbara transporter har Statens väg- och transportforskningsinstut (VTI) undersökt icke-cyklisters attityder och vad som krävs för att få fler grupper upp i sadeln.