164 artiklar

Biologisk mångfald

100 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

426 artiklar

Klimat

43 artiklar

Landsbygd

229 artiklar

Livsstil & konsumtion

199 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

18 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

biodiversitet

Kemikalier

Nytt projekt ska minska mikroplaster i Östersjön

FanpLESStic är ett nytt projekt som ska öka kunskapen om hur mikroplast sprids, och var det kommer ifrån.

Klimat

Miljöproblem måste analyseras tillsammans

Globala miljöproblem kan hanteras med hjälp av olika styrmedel, men flera miljöproblem måste adresseras samtidigt för att nå optimal effekt. Det framgår av en artikel publicerad i tidskriften Nature Sustainability.

svampprover

Livsstil & konsumtion

Rena kläder med vanlig skogssvamp

Visste du att svampenzym är en given ingrediens i moderna tvättmedel? Nu hoppas forskaren Sara Landvik att svamparna ska få en allt viktigare roll i framtiden.

Vatten

Hundratals Östersjöarter i en app

Vill du veta vad för snäckor, växter och fiskar du hittar under sommaren? Svaren finns i den digitala fälthandboken "Livet i havet" som går att ladda ner gratis.

Vatten

Allt svårare för korallrev att återhämta sig

Rapporter om korallblekning har duggat tätt de senaste åren. Nu har ett forskarteam tittat på hundra rev runtom i världen och sett att korallerna får allt svårare att återhämta sig.

Sjöstjärna Antarktis

Klimat

Förvånande fynd under Antarktis is

Artrikedomen i Antarktis hav har ökat dramatiskt, det konstaterar en internationell forskargrupp som just nu dyker under isen. Extrakt har senaste nytt från några av teamets deltagare.

Torta, Lactuca alpina

Klimat

Kan växter gömma sig från uppvärmningen?

Ett varmare klimat kommer att förändra växternas livsmiljö. Nu kikar en grupp forskare från Stockholm universitet på vilka faktorer som avgör om växterna överlever det nya klimatet.

Biologisk mångfald

Jordbruket största hotet mot biologisk mångfald

Klimatförändringarna är inte det största hotet mot biologisk mångfald. Skogsavverkning och jordbruk är ett betydligt större hot, visar en ny studie.

Biologisk mångfald

Nytt forskningsfokus i kampen mot massutdöende

Vi kan vara på väg in i en ny period för massutdöende som denna gång - för första gången - orsakas av människans aktivitet. Forskningen bör agera genom att styra om från inventering av arter till fokus på hållbara ekosystem.

Biologisk mångfald

Mer än antalet arter som avgör

En stor biologisk mångfald bland arter behöver inte automatiskt betyda att ekosystemets funktioner ökar. En ny studie visar att sammansättningen av arter och deras egenskaper är minst lika viktig.

Biologisk mångfald

Kvalitativt sätt att mäta biologisk mångfald pekar ut nya hotspots

Biologisk mångfald har hittills mätts i antalet arter. Men ett annat, mer kvalitativt sätt att se på mångfald går ut på att se till arternas funktioner, snarare än till deras antal.