Det nya rekordet innebär att vindkraften nu står för 14 procent av den svenska elanvändningen. Branschorganisationen Svensk vindenergi menar att fortsatt utbyggnad kan bidra till att minska klimatutsläppen med 50 procent av Sveriges nuvarande utsläpp till år 2030.