Vid Jetmotorlabbet i Ljungbyhed ska forskare studera hur motorer påverkas av nya bränslen, kunskap som blir allt viktigare när fossila flygbränslen fasas ut och ersätts av mer hållbara alternativ. ”Våra flygplan ska drivas av förnybart bränsle år 2045. För att klara det måste kunskapen om både flygplansmotorer och bränslesammansättning öka. Jetmotorlabbet gör det möjligt att studera interaktionen mellan bränslet och motorn i realistiska sammanhang och i autentisk skala – något vi inte kunnat göra tidigare”, säger Elna Heimdal Nilsson, universitetslektor i förbränningsfysik vid LTH.