Korallrev är ett kostnadseffektivt alternativ till konstgjorda vågbrytare i många delar av världen, enligt en studie publicerad i Nature Communications.

Många av världens kustområden bebyggs allt mer och får allt fler invånare. Samtidigt drabbas de allt värre av stormar och översvämningar. Ett internationellt forskarlag visar att naturens egna korallrev är mycket effektiva skydd mot dramatiska väderhändelser genom att de kraftigt minskar vågenergin – med så mycket som i genomsnitt 97 procent. Och det är kostnadseffektivt att satsa på att bevara de rev som finns och restaurera skadade rev, om man jämför med av människan byggda vågbrytare. Många rev är hotade idag, men det finns ännu möjlighet att rikta in investeringar mot att rädda dem, som en åtgärd för att skydda sig mot naturkatastrofer, skriver forskarna.

Läs mer här (www.nature.com)