Varken klimatarbete eller kvinnor i utsläppstunga branscher

En grupp forskare vid avdelningen för industriell ekologi på KTH har analyserat kvinnorepresentation och klimatarbete bland företag i transport- och tillverkningsindustrin.
Varken klimatarbete eller kvinnor i utsläppstunga branscher Sverige har en koldioxidtung industri. Idag står tillverkning av tackjärn och stål för nästan nio procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.Foto: Anda Stanca / Mostphotos

Forskarna ville ta reda på om fler kvinnor i företagens styrelser påverkar klimatarbetet positivt.
– Kvinnor tenderar att vara mer positiva till miljö och klimatinsatser, säger Annika Carlsson Kanyama, som leder forskargruppen.

Av de totalt 85 företag som forskarna har granskat så bedriver två tredjedelar inte något nämnvärt klimatarbete. Den genomsnittliga andelen kvinnor i styrelserna var 15 procent och andelen kvinnor som VD och styrelseordförande var bara några få procent.
– Det finns alltså varken kvinnor eller klimatarbete i den här branscherna, säger Annika Carlsson Kanyama.

”Resultaten är nedslående med tanke på att vi nu har cirka 30 år på oss att helt upphöra med att släppa ut växthusgaser samt cirka 15 år på oss att uppnå ett jämställt samhälle,” skriver rapportförfattarna.

Forskargruppen kommer nu att arbeta vidare genom enkäter och intervjuer med företag i andra branscher för att söka samband mellan klimat och kvinnorepresentation.

Läs hela rapporten här.

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Notiser &
Omvärldsbevakning

Klimatet större fråga för unga
Skogsprojekt vann Hack for Sweden
Regeringen går vidare med klimatskatt på flyg
De vill fördubbla antibiotikans livslängd
Blåmesens matvanor ska studeras
Rekordhög köttförbrukning
Miljardnedskärning hotar miljömyndigheter i USA
Skolelevers mätningar gav viktiga svar

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.