”Varför når inte vetenskapen fram till politiken?”

av Cathrine Beijer
Miljömålen i Sverige uppnås inte i tid. Kan det bero på att vetenskaplig fakta används på fel sätt eller att det till och med görs avsiktliga försök att undanhålla relevant forskning? Den frågan ställer sig Mikael Karlsson och Karin Edvardsson Björnberg vid KTH i ett nytt projekt.
Varför når inte vetenskapen fram till politiken?
– Många tror att vetenskap direkt kan bli till policys. Men vår poäng är att det finns väldigt många störmoment under resans gång mellan vetenskap och politik. Och det är dessa som vi vill hitta, säger Mikael Karlsson. Foto: Mostphotos

Mikael Karlsson var tidigare ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen. Nu är han tillbaka i universitetsvärlden där han tillsammans med Karin Edvardsson Björnberg startar ett treårigt forskningsprojekt som ska undersöka vilka störmoment som finns under resans gång mellan vetenskap och politik. Extrakt fick en pratstund med de båda om projektet.

Mikael Karlsson, forskare, KTH.

Mikael Karlsson, forskare, KTH. Foto: Naturskyddsföreningen

Vad är det som gör att ni tror att vetenskapliga resultat felanvänds eller undanhålls och att detta bromsar det nationella miljömålsarbetet?
(Mikael) – Man skulle kunna tänka sig flera anledningar till varför vi inte uppnår miljömålen. Kanske är det allmänt svårt, det saknas teknik, information och så vidare. Men nej, idag finns många tekniska lösningar och det går att ge information. Så det är utifrån det som vi ställer oss frågan: finns det någonting annat som vi glömmer här, som gör att vetenskaplig kunskap inte kommer fram?
– Detta är något som man sett internationellt. Ett ganska tydligt exempel är USA, där finns exempelvis en otroligt stark finansiering till personer som påstår att människan inte har med klimatförändringarna att göra.

Men ser det likadant ut i Sverige?
(Mikael) – Jag har sett exempel där två olika myndigheter utifrån samma vetenskapliga studier drar olika slutsatser. När Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket skrev en rapport om bisfenol A i vattenledningsrör gick det till exempel att läsa i rapporten att de utgick från olika gränsvärden. Hur kan det bli så – siffrorna ska ju ligga till grund för samma lagstiftning? Och vilka signaler ger det till företag som ska bygga VA-system?
– Så jag tror inte att det här enbart handlar om missbruk av vetenskap, utan också om tolkning av vetenskap, selektiv användning av vetenskap eller hur man lyfter fram olika vetenskapliga studier.

Finns det någon som tjänar på att vetenskap undanhålls eller felanvänds?
(Mikael) – Jag tror inte att det är så enkelt som att peka ut en viss grupp. Att det blir så här kan också ha att göra med vad en forskare har för bakgrund, de som är skolade i epidemiologi vill helst ha studier på människor, medan de som är skolade i toxikologi kanske nöjer sig med resultat från djurtester.
(Karin) – Att det uppstår behöver inte vara avsiktligt, det kanske inte alltid går att ha full kunskap om olika saker, det kanske alltid kommer finnas en osäkerhet inom vissa frågor.

Om det görs avsiktliga försök att sakta ner miljöpolicyprocessen, så är det viktigt att veta att det förekommer och på vilket sätt

Karin Edvardsson Björnberg, forskare, KTH.

Karin Edvardsson Björnberg, forskare, KTH. Foto: Peter Larsson

Hur ska ni gå tillväga för att ta reda på hur det faktiskt ligger till?
(Karin) – Min gissning är att vi får göra det här i någon slags trestegsraket, där vi först börjar titta på vad som tidigare skrivits vetenskapligt. Sedan behöver vi prata med de myndighetspersoner, beslutsfattare och även forskare som är involverade. Och sedan baserat på vad vi får fram i intervjuerna ställa det som sägs mot varandra.
(Mikael) – Många tror att vetenskap direkt kan bli till policys. Men vår poäng är att det finns väldigt många störmoment under resans gång mellan vetenskap och politik. Och det är dessa som vi vill hitta.

Hur ärlig kommer man egentligen vara i de här intervjuerna?
(Mikael) – Av erfarenhet så tror jag att myndighetspersoner kan vara ganska frispråkiga, men mycket beror nog även på om vi publicerar intervjuerna anonymt eller inte. Men det är klart att ett lobbyföretag som erkänner att de bortsett från relevant fakta kommer vi nog inte få fram i våra intervjuer. Men det kan vi nog få fram i alla fall, genom att exempelvis studera vetenskapliga rapporter.

På vilket sätt kan era forskningsresultat komma till nytta?
(Karin) – Om det görs avsiktliga försök att sakta ner miljöpolicyprocessen, så är det viktigt att veta att det förekommer och på vilket sätt det förekommer. Kanske går det att innan ta fram strategier för att lättare kunna hantera problemet när det uppstår, och metoder för att öka kunskapen hos de personer som är involverade i policyarbetet, som exempelvis information om hur vetenskapligt underlag kan användas för att manipuleras och så vidare. I slutändan handlar det om att bättra på miljöarbetet så att vi enklare kan nå målen.

av Cathrine Beijer

11 kommentarer:

 1. Kommentar från Sture Åström, Klimatsans 23 februari 2015:

  Ni förväxlar ”vetenskap” med ”spekulationer”. Det finns inga hållbara bevis för att koldioxid påverkar klimatet märkbart.

  Här några fakta:

  1. Det har inte blivit varmare på 15 eller kanske 18 år.

  2. Vare sig värmen gått ner i haven eller inte, så BEVISAR det att datorsimuleringarna är fel. Vad de säger om år 2100 är alltså att betrakta som sagor.

  3. Sedan 1850 har klimatet omväxlande blivit varmare och kallare. Det har blivit varmare då halten koldioxid inte stigit, det har blivit kallare då den stigit och nu senast är temperaturen stabil fast halten ökar. Det bevisar att koldioxidens verkan INTE kan vara dominerande.

  4. Vi kan mycket väl nu befinna oss på toppen av en svängning med längre våglängd, ex.vis som den Medeltida värmeperioden.

  5. Inga mätbara fakta pekar på en kommande uppvärmning nu. Solforskarna har fakta om solens aktivitet och dess regelbundna variationer, som förebådar några kallare decennier.

  6. Den lilla uppvärmning vi haft med trekvarts grad och den högre halten koldioxid har gynnat växtligheten och givit oss en grönare Jord med väsentligt större skördar. Dessa har givit de fattigaste mer mat och billigare mat, vilket lyft hundratals miljoner ur nöd och svält.

  7. Det är omoraliskt att bekämpa utsläppen så att U-länderna förmenas billig energi och billig mat.

 2. Kommentar från Mats Jangdal 23 februari 2015:

  Inlägg från Mats Jangdal, Frihetsportalen.

  Det kanske är bra att det är åtminstone en fördröjning mellan vetenskap och policy/politik.
  Tänk om frenologin blivit global politik utan fördröjning!

  Hur var det med skogsdöden, försurningen, ozonhålet, den nya istiden? Tänk om den tidens ”bästa kunskap” blivit politik rakt av och utan eftertanke. Vilka politiska katastrofer och stolpskott vi faktiskt undviker genom att inte ha direktkoppling mellan vetenskap och politik.

  Innan Mikael blev ordförande i SNF var han emot vindkraft eftersom den inte skulle klara MKB enligt den nya fina Miljöbalk han varit med och skrivit.
  Som ordförande för SNF har han med kraft propagerat för vindkraft. Är det hyckleri eller är det mognad insikt?

  Med ett historiskt perspektiv är det tydligt att det som presenteras som vetenskap inte alltid är vetenskap, tänk exempelvis flogiston eller lysenkoism. En del felaktiga presentationer av vetenskap har varit harmlösa, andra har kostat miljoner människor livet.

  Tänk om det är fel på miljömålen? Jag tycker inte att ett enda av dem är invändningsfritt. De är så allmänt hållna och luddigt formulerade att det inte på något enkelt sätt går att säga vad som är inom eller utanför målet. I det läget blir vetenskapen värdelös som måttstock för policy. För vetenskapen kräver åtminstone något slags exakthet eller mätbarhet.

  För det är väl inte så illa att Mikael och Karin vill ha frikort att bestämma politiken utifrån eget tyckande och påstå att de gör det på vetenskaplig grund. Mikael nämner det för länge sedan falsifierade klimathotet som om det var en vetenskaplig sanning. Någonting är det som stinker!

 3. Kommentar från Kaj Marc-Wogau 23 februari 2015:

  Jag tycker det är kriminellt omoraliskt att helt felaktigt beskatta medborgarna med miljöskatter (och MOMS på dem) baserat på vad forskarna nu vet var felaktiga prognoser, som skrämde upp människorna och tillät opportunister sko sig. Miljöskatter som inte går till miljön!
  Att få mängder av politiker att erkänna misstaget är tydligen inte inbyggt i systemet. Jag är besviken! // KAJ

 4. Kommentar från Kaj Marc-Wogau 23 februari 2015:

  Mänsklighetens utsläpp är jämfört med jordens egna utsläpp helt försumbart. Inga åtgärder kan hindra Jorden från att gå mellan sina cykler. Ingen vet ens om det är utsläpp som styr vandringen mellan cyklerna (cyklandet!). Forskarna måste ge politikerna, som inte är vetenskapare eller särskilt intelligenta, insikt om vad som är fakta och vad som är spekulationer. Politiker måste tvingas till att rätta till sina misstag. För många människor lider på grund av dem. // KAJ

 5. Kommentar från Berit 23 februari 2015:

  Kan man göra en objektiv utredning när man redan bestämt sig för att människan orsakar uppvärmning?

   ”Ett ganska tydligt exempel är USA, där finns exempelvis en otroligt stark finansiering till personer som påstår att människan inte har med klimatförändringarna att göra.”

  I USA tvingas skattebetalarna lägga minst 100 gånger så mycket pengar på dem som driver katstrofpropagandan. De är nu så desperata att de fuskar med basdata. NASA-GISS sänker gamla temperaturer och höjer sentida mätvärden, när samhällets utveckling med allt varmare ”urban heat islands” snarast skulle motivera motsatsen. Om privata företag gjorde så skulle det kallas bedrägeri.

 6. Kommentar från Härje Thunholm 23 februari 2015:

  Politikern söker makt. Vetenskapsmannen söker sanning. Den som kan vetenskapens historia vet att man inte skall blanda politik och vetenskap.

 7. Kommentar från Lasse 24 februari 2015:

  Miljömålen är kanske satta på felaktigt eller bristfälligt underlag.
  Därför bör de hela tiden ifrågasättas. Inte så att vi bör förorena mer utan vi bör ifrågasätta om de åtgärder vi tvingas införa är effektiva och relevanta. Vi är beroende av viss påverkan för att underlätta livet. Då bör denna påverkan inte ske genom att vi importerar produkter som vi förbjuder tillverkning här.

 8. Kommentar från Gunnar Strandell 24 februari 2015:

  Mikael Karlssoon kanske ska börja med att låta sig intervjuas.

  Som ordförande I SNF var han för etanolbränsle och som ordförande i EEB var han emot, trots att han hade båda posterna samtidigt.

  Skattebetalare i Ö-vik och Umeå har nog en del frågor som de vill ha svar på.

 9. Kommentar från Curt Widlund 14 april 2016:

  I miljömålen måste människan, djuren och naturen ingå. Naturen ödeläggs av vindkraftetableringen där varje uppställt vindkraftverk ökar CO2 belastningen. Se vattenfall sid 16.
  Vad kommer människan in.
  Effects of infrasound on people : The Sonic Weapon of Vladimir Gavreau
  https://sites.google.com/site/appliedbiophysicsresearch/sound/infrasound/effects-of-infrasound-on-people-the-sonic-weapon-of-vladimir-gavreau
  .
  Read more at: https://www.modernghana.com/news/640895/threat-of-infrasonicacoustic-weapons-scientists-warn-of-deadly-phase-of-terrorism.html
  .
  Der unhörbare Lärm von Windkraftanlagen
  http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
  .
  http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Downloads/infraschall_WKA.pdf;jsessionid=9F3E063B71806406CB8D360473313A3D.1_cid331?__blob=publicationFile&v=2
  .
  The Misuse of Infrasound: Industry, military, and now the cops
  http://www.windturbinesyndrome.com/2011/the-misuse-of-infrasound-industry-military-and-now-the-cops/
  .
  What if there was a weapon whose effects you couldn’t see or hear, but could kill you from a distance of hundreds of metres?
  Fergus Day assesses the disturbing potential of infrasound.
  http://www.lambros.name/profreedom/deadly_silence.html
  .
  Bayerisches Landesamt für Umwelt Bayerisches Landesamt für
  Gesundheit und Lebensmittelsicherheit UmweltWissen – Klima und Energie
  http://www.lfu.bayern.de/umweltwissen/doc/uw_117_windkraftanlagen_infraschall_gesundheit.pdf
  .
  Mind Control und psychophysische Waffen: Folter in Deutschland!
  https://prosinnvollefreiheit.wordpress.com/2015/01/29/mind-control-und-psychophysische-waffen-folter-in-deutschland/
  .
  Nicht-tödliche Waffen? – Ein Interview mit einem kritischen Experten
  http://www.solon-line.de/2009/05/30/nicht-todliche-waffen-ein-interview-mit-einem-kritischen-experten/
  .
  A Short History of Sound Weapons Pt2: Infrasound January 14, 2008
  https://crab.wordpress.com/2008/01/14/a-short-history-of-sound-weapons-pt2-infrasound/

  Sonic weapon images
  https://www.google.se/search?q=sonic+weapon+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiTqruFlqXLAhVqOpoKHUjEAEUQ7AkIMA&biw=1920&bih=918
  .
  Vindkraft infraljud images
  https://www.google.se/search?q=vindkraft+infraljud+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiO2NXz2cXLAhXipnIKHRBtBtcQsAQIGw&biw=1920&bih=951#imgrc=b5Dg1_Z_C0RzfM%3A
  .
  Neue Waffe: Infraschall?
  https://www.google.se/search?q=vindkraft+infraljud+images&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiO2NXz2cXLAhXipnIKHRBtBtcQsAQIGw&biw=1920&bih=951#imgrc=b5Dg1_Z_C0RzfM%3A
  .
  Organ music ’instils religious feelings’
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3087674.stm
  .
  Front Public Health. 2015; 3: 31.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338604/figure/F1/
  .
  Deadly Vibrations A Brief History of Sonic Warfare
  http://www.spannered.org/features/806/
  .
  Wind Farms, Infrasound And The Brain By Neuroskeptic | July 16, 2015 10:33 am
  http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/2015/07/16/wind-farms-infrasound-and-the-brain/#.VvDn6z9lo8o
  .
  Acoustic weapons:
  http://www.forensicpathophysiology.com/acoustic-weapons
  .
  The Real Science On Wind Farms, Noise, Infrasound And Health
  June 11, 2015 | by Con Doolan:
  http://www.iflscience.com/environment/real-science-wind-farms-noise-infrasound-and-health

  Witnesses from Ontario Canada
  https://www.youtube.com/watch?v=55-jBCjtJ88

  UN Tortyrlag By Hans Danelius Former Justice of the Supreme Court of Sweden
  I. The Torture Convention
  The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the “Torture Convention”) was adopted by the
  General Assembly of the United Nations on 10 December 1984 (resolution 39/46). The Convention entered into force on 26 June 1987 after it had
  been ratified by 20 States.
  http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html
  .

  • Kommentar från Beatrice Rindevall 2 maj 2016:

   Hej Curt!

   Av alla dina länkar så länkade du inte till någon Vattenfall-text. Jag vill påminna om att det här är en forskningstidning, och vi uppskattar länkar med forskningsgrund för att styrka påståenden.

 10. Kommentar från Dag Lindgren 25 maj 2016:

  Det är så ofta politikerna fattar beslut, som de sedan inte har råd att leverera.
  Det kom just officiell statistik över skyddad mark i Sverige.
  http://www.scb.se/Statistik/MI/MI0603/2015A01/MI0603_2015A01_SM_MI41SM1601.pdf
  11.0 % var skyddat, både i början och slutet av 2015. Det verkar ökat mindre än en promille, och nämnvärt snabbare har det inte ökat sedan 2005.
  Men det politiska beslutet taget en gång i tiden var att skyddet skulle uppnå 20% år 2020. Med nuvarande takt (1 promille per år) dröjer det till 2100 innan det politiska målet nåtts.
  Uppfyllandet av kvantitativa beslut mycket på hur man räknar och hur fixerad man är på att nå det kvantitativa målet i andras (inklusive myndigheters) tolkning. Politikerna är sällan medvetna om och ofta missinformerade om den faktiska kvantitativa innebörden av vad de beslutar. Spelreglerna har inte gjorts tillräckligt transparenta. Felet behöver inte ligga i om vetenskapen ”går fram”

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.