Miljardbelöning föreslås som incitament för nya antibiotika

Alltför få nya antibiotika utvecklas, men nu har ett konsortium sett över hur utvecklingen av nya antibiotika kan drivas på. Ett av förslagen är att inrätta en belöning på en miljard dollar för varje nytt antibiotika som introduceras på marknaden. 
Miljardbelöning föreslås som incitament för nya antibiotika
Av de 300 000-500 000 ton antibiotika som konsumeras på jorden årligen går två tredjedelar till djuruppfödning. Men när det används slentrianmässigt för att minska risken för sjukdom kommer många undan med sämre djurhållning, säger Lotta Berg, veterinär och professor i husdjurs miljö och hälsa. Foto: Kenneth Rundberg/Mostphotos

Antibiotikaresistens är enligt WHO ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Nu har ett internationellt forskningskonsortium där Uppsala universitet ingår publicerat förslag på hur man kan garantera nya antibiotika.

Bland förslagen märks införandet av en ”market entry reward”, en modell där varje nytt antibiotikaläkemedel som introduceras på marknaden belönas med en miljard dollar. På det sättet tror konsortiet att två nya antibiotika kan komma ut på marknaden inom fem år.

– Våra simuleringar pekar mot att en belöning som ”market entry reward” kan bidra till att totalt16-20 nya antibiotika kommer ut på marknaden de kommande 30 åren. Utan denna belöning är det sannolikt att några av dessa vetenskapligt lovande behandlingar aldrig når patienterna, säger professor i företagsekonomi Francesco Ciabuschi, partner i konsortiet från Uppsala universitet.

Den totala bedömningen var dock att det inte finns en lösning som passar alla, utan olika typer av incitament behövs. Tre andra modeller som bedömdes vara effektiva var:

  • Icke återbetalningsbara forskningsanslag,
  • Statliga eller icke vinstdrivande koordinatorer som identifiera och fyller i alla ”hål” i den globala antibiotikautvecklingen.
  • Långsiktig kontinuerlig finansiering som säkrar förutsägbar tillgång av antibiotika över tid

Konsortiet samlade 23 partners från läkemedelsindustrin, akademin och hälsoorganisationer som beräknade att det krävs 800 miljoner dollar årligen för att finansiera incitamenten. Det skulle innebära en ökning med 50 procent mot dagens offentliga investeringsnivå i antibiotikautveckling.

av Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera :

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.