186 artiklar

Biologisk mångfald

119 artiklar

Hållbara städer

62 artiklar

Industri & Energi

173 artiklar

Kemikalier

461 artiklar

Klimat

55 artiklar

Landsbygd

269 artiklar

Livsstil & konsumtion

216 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

57 artiklar

Skog

23 artiklar

Social hållbarhet

72 artiklar

Transport

169 artiklar

Vatten

Etikett

Hållbart byggande

Hållbara städer

Nya energikrav på byggnader kritiseras

Boverket har förslagit en skärpning av byggreglernas energikrav. Kraven möter dock kritik för att vara otillräckliga från representanter från Swedisol, Världsnaturfonden WWF och 100 % Förnybart.

Hållbara städer

Så ska byggsektorn bli klimatneutral

Sverige har ett mål om klimatneutralitet till 2045. Nu har en av de svåraste sektorerna, bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur de ska lyckas med omställningen.

Livsstil & konsumtion

Allt fler produkter informerar om miljöpåverkan

Det har varit en snabb uppgång av antalet registreringar i EPD*-systemet, ett internationellt informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Största ökningen står byggprodukter för.

Hållbara städer

Genomskinligt trä i sikte

Tio svenska forskare fått stora forskningsanslag från Europeiska forskningsrådet. En av dem är Lars Berglund, professor vid KTH och chef för Wallenberg Wood Science Center, som forskar på genomskinligt trä.

Hållbara städer

Trä i vår omgivning ökar välbefinnandet

Byggnader, möbler och väggar av trä får oss att må bättre, visar forskning. Förutom bättre inomhusklimat gör trä också att sjuka blir friska fortare.

Hållbara städer

Här växer det hållbara boendet

Det senaste tillskottet i "ekostaden" Augustenborg i Malmö är ett 14-våningshus där nya idéer för hållbart boende testas. Den som flyttar in förbinder sig till exempel att både delta i forskningsprojekt och att odla på balkongen.

Hållbara städer

Årets Framtidsbyggare utsedd

Tävlingen Årets Framtidsbyggare anordnas av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.