164 artiklar

Biologisk mångfald

100 artiklar

Hållbara städer

44 artiklar

Industri & Energi

161 artiklar

Kemikalier

426 artiklar

Klimat

43 artiklar

Landsbygd

229 artiklar

Livsstil & konsumtion

199 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

55 artiklar

Skog

18 artiklar

Social hållbarhet

67 artiklar

Transport

160 artiklar

Vatten

Etikett

FN

Övrigt

Ny rapport visar att miljölagar ofta är otillräckliga

Enligt en ny rapport lyckas inte den nuvarande implementeringen och upprätthållandet av miljölagar möta de utmaningar som finns.

Klimat

Forskare efterlyser ”drastisk storskalig insats”

En ny FN-rapport visar att gapet ökar mellan ländernas utsläpp och utsläppsminskningarna som krävs för att nå klimatmålen. Det innebär att risken för att världen blir tre grader varmare i slutet av detta århundrade ökar.

Vatten

Världens länder enade – skräpet i haven måste bort

FN:s havskonferens i New York, med syfte att stärka skyddet för havet, avslutades för en vecka sedan. Extrakt har pratat med svenska deltagare som vittnar om positiv stämning, hoppfullhet och en uppsjö av konkreta åtaganden att sätta tänderna i.

Vatten

Ny svensk satsning ska bekämpa illegalt fiske

I samband med Havskonferensen i New York ökar Sverige insatserna för att bekämpa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Regeringen lägger 50 miljoner kronor för att stötta fattiga länders arbete mot illegalt fiske.

Biologisk mångfald

Att stoppa förlusten av biologisk mångfald är möjlig

FN:s nya hållbarhetsmål sätter ribban högt. Ett av målen säger att förlusten av biologisk mångfald ska stoppas till 2030 - men är det möjligt? Ja, menar forskaren Richard Pearson.