265 artiklar

Biologisk mångfald

185 artiklar

Hållbara städer

118 artiklar

Industri & Energi

202 artiklar

Kemikalier

605 artiklar

Klimat

99 artiklar

Landsbygd

403 artiklar

Livsstil & konsumtion

264 artiklar

Mat & jordbruk

77 artiklar

Skog

71 artiklar

Social hållbarhet

81 artiklar

Transport

194 artiklar

Vatten

Etikett

avfall

Pappersåtervinning

Livsstil & konsumtion

Tjatande barn ska minska familjens avfall

Kan tjatande och uppläxande barn bidra till att hela familjens avfallsmängd minskar? Det ska forskarna ta reda på i ett nytt projekt.

Livsstil & konsumtion

Stor del av avfallet på tippen återanvändbart

En stor andel av det vi lämnar på återvinningscentraler är i så gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Det visar en så kallad plockanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet och Envir har utfört på uppdrag av Avfall Sverige.

Livsstil & konsumtion

”Det är otroligt viktigt att minska matsvinnet”

Hur minskar vi hushållens avfall? Det är en svår och viktig fråga, som kommunerna inom sammanslagningen familjen Helsingborg har kommit långt med. Där har avfallet minskat med 19 procent sedan 2010, samtidigt som utvecklingen i Sverige har gått åt andra hållet. Viktiga pusselbitar för framgången var mål, information och kommunikation.

Livsstil & konsumtion

”Vi måste minska vårt avfall”

Trots att svenskarna är bland de bästa i Europa på att återvinna måste vi minska vårt avfall. För att lyckas behöver vi konsumera mindre och hitta bättre system för återvinning av material som exempelvis plast, det menar Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL.

Mat & jordbruk

”Biogasen skapar mervärde”

I dag återvinns ungefär en fjärdedel av våra matrester, en siffra som regeringen vill öka. Men i takt med ökad återvinning ökar också nyfikenheten; vilken nytta gör våra matrester egentligen för miljön?

Livsstil & konsumtion

Mängden teknikskrot ökar i rekordfart

Teknikboomen kombinerat med en växande medelklass gör att det elektriska skrotet ökar i Asien. De senaste fem åren har mängden mer än fördubblats i Kina. Skrot med farliga ämnen riskerar att hamna utanför återvinningssystemen.

Livsstil & konsumtion

Mer skräp i Sverige

I Sverige uppkom 2014 totalt 167 miljoner ton avfall. Det är en ökning med över 11 miljoner ton jämfört med 2012, visar ny statistik som Naturvårdsverket har låtit ta fram.

Mat & jordbruk

Flugan som ska göra skiten till mat

Föreställ er ett system där lantbrukets matrester, djurspillning och annat organiskt avfall blir till högvärdigt djurfoder. Ett sådant avancerat kretslopp är forskare vid SLU på väg att realisera. Huvudrollen i projektet spelas av tusentals fluglarver.