Omställningen till en fossilfri energiproduktion och FN:s hållbarhetsmål kräver utvinning av mineraler som orsakar svårlösta markkonflikter, inte minst i svenska Sápmi. I ett nytt tvärvetenskapligt projekt utforskas nya strategiska planeringsinstrument med målsättningen att markanvändningskonflikter upplevs som rättvisa och legitima, skriver LTU.