Internationella havsforskningsrådets (ICES) senaste rådgivning till EU:s fiskeriförvaltning öppnar för ett kraftigt ökat fisketryck på sillbeståndet i centrala Östersjön nästa år. Enligt Östersjöcentrums forskare bör EU:s fiskeministrar besluta om betydligt försiktigare kvoter – för att sillbeståndet ska kunna återhämta sig, rapporterar Stockholms universitet.