En grupp forskare vid Karlstads universitet testar just nu en solkokare. Målet med solkokaren är att lagra solvärme för matlagning.