Östersjöns cyanobakterier, som ökar på grund av övergödning och varmare vatten, är en viktig föda för djurplankton, som i sin tur är viktig föda för många fiskar. Det visar en ny studie vid Stockholms universitet. Tidigare har forskare trott att djurplankton inte kan äta cyanobakterier, men enligt studien anpassar sig djurplankton och äter den föda som finns tillgänglig. Däremot ger inte kraftigare algblomningar större fiskbestånd, det leder snarare till att syrefria bottnar blir vanligare – något som påverkar bottenlevande djur negativt.