Världens sjöar är en stor källa till utsläpp av metan – men inte lika stor som man tidigare trott. En ny studie gjord av forskare vid bland annat Linköpings universitet och Nasa visar att tidigare mätningar varit missvisande, då de har gjorts under den varma delen av året, när utsläppen är som störst. Sjöar är likväl en betydande källa till metanutsläpp, men forskarna menar att det är viktigt att förstå vilka andra källor som finns.